EU har vedtatt at det skal foreligge et fangstsertifikat for sjømat som importeres fra tredjeland med virkning fra 2010. Arbeidet med å fremskaffe disse sertifikatene, det pågående arbeidet med å miljøsertifisere fiskeriene og sporingssystemene som skal etableres, gir utfordringer og muligheter for fiskerinæringen, herunder spesielt fiskesalgslagene i Norge. Norges Råfisklag er en av disse, informerer Norges Råfisklag på sine hjemmesider.


( 02.12.2008 )


[raw]

I første rekke ønsker fiskesalgslagene, og Norges Råfisklag som en av disse, at en sluttseddel som er validert av salgslaget skal kunne bli godkjent som et fangstsertifikat i EU. Det er viktig at det etableres gode sporingssystemer hvor fangstsertifikatet kan følge varen helt frem til utsalgssted, og at dette blir lagt inn som standard for alle miljømerker og dokumentasjonsordninger ved handel med sjømat

 

Dette arbeidet vil bli et viktig bidrag til å tette igjen smutthull for sjømat fra IUU-fiske og samtidig sikre norsk sjømat markedsadgang og fortrinn i konkurranse med andre land. Norges Råfisklag, som en av de store fiskesalgslagene i Norge, bidrar selvsagt med kompetanse i dette arbeidet. 

 

Tor-Edgar Ripman fra Råfisklaget er oppnevnt av Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd som representant for å være med i utviklingen av de ulike systemene.

[/raw]