EU vil gi kraftige reduksjoner i importavgift på fisk og fiskeprodukter. Over 800.000 tonn importert fisk og fiskeprodukter vil nyte godt av redusert importavgift.

Interesseorganisasjonene Europêche and EAPO er bekymret. EU vil fastsette kvoter som kan importeres med ingen eller svært lav importavgift. Kvotene omfatter blant annet tunfisk, Alaska pollack, torsk, flatfisk, reker og en rekke andre arter.

Det som bekymrer organisasjonene er at EU ikke stiller krav med hensyn til opprinnelse, produksjonsmetode, om fisken kommer fra bærekraftig fiske eller fra et land hvor ulovlig, urapportert eller uregulert fiske er utbredt. Det legges også vekt på at import av fisk med ingen eller lave importavgifter vil legge press på fiskeprisene i Europa, og at importen truer arbeidsplasser i EU.