Ikke før i 2015 vil det bli forbudt å dumpe sild, makrell, hestmakrell og annen pelagisk fisk. Nå åpner EU også for at dumping av annen fisk skal aksepteres.


( 10.05.2011 )


[raw]

– Utkastproblemene gjør at forbrukerne ikke har tillit til fiskerinæringen lenger, sa EUs fiskerikommisær Maria Damanaki under en høring om EUs fiskeripolitikk under forrige ukes sjømatmesse i Brussel. Hun lovet å stoppe all utkast så raskt som mulig.

 

Men i går, tirsdag, tyder en artikkel på nettstedet Cornwall News at et effektivt utkastforbud neppe kommer med det første. Britiske fiskere mener de har fått gehør hos Maria Damanaki for at et forbud mot utkast av fisk ikke skal gjelde alle arter. Ifølge daglig leder for South West Fish Producer’s Organisation, Jim Portus, vil et totalforbud ikke ta hensyn til at mange arter, deriblant tunge, rødspette, skater, kamskjell, krabbe, hummer og de fleste flyndreslag overlever å bli fanget og kastet over bord igjen. Et forbud mot utkast av disse artene vil medføre en kraftig reduksjon i antall dager lokale fartøyer kan fiske, eller en kraftig reduksjon i antall fartøyer.

 

Eksisterende kvoter tar hensyn til dødelighet i knyttet til utkast. Ifølge Portus er mengden fisk som blir drept i forbindelse med utkast estimert alt for høyt. Dette har redusert størrelsen på kvotene. I en henvendelse til den britiske fiskerministeren, Richard Benyon argumenterer Portus med at forbud mot utkast i mange tilfeller vil medføre økt dødelighet og reduserte fiskebestander. Flere merkeforsøk har vist at hundre prosent av fisken som kastes ut overlever, hevder Portus.

 

Disse argumentene ser det nå ut til at EU har akseptert. – Jeg er glad for å kunne si at fiskerikommissæren har akseptert at ikke alle arter skal inkluderes i et forbud mot utkast. Vi vet at planen er å forby utkast av pelagisk fisk fra 1. januar 2015.

[/raw]