EU parlamentet og EUs medlemsstater har blitt enige om å innføre et totalforbud mot at trålere bruker utstyr som gir fisk elektriske støt.

Det er i første rekke nederlandske bomtrålere som har brukt utstyret som både skremmer og lammer fisk. Dette utstyret vil fra 30. juni 2021 være forbudt I EUs farvann og om bord på EU-fartøy som fisker i andre lands farvann eller i internasjonalt farvann.

Forbudet rammer 84 nederlandske bomtrålere. 42 av disse vil måtte avslutte bruken av utstyret i år, mens 42 vil bli tillatt å bruke utstyret frem til sommeren 2021. Hensikten med utstyret er at fisken skal løfte seg opp fra havbunnen som følge av de elektriske pulsene som sendes ut fra en matte som slepes foran trålen. Det elektriske fisket, som gir fisk så sterke elektriske støt at de ofte brekker ryggraden, har møtt svært stor motstand fra både miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og fiskeriorganisasjoner, koordinert av den franske miljøgruppen Bloom. Nederlandske fiskerorganisasjoner uttaler at forbudet kommer som følge av en kampanje basert på løgner og følelser som har trumfet forskning.