Kystmagasinet 8.12: EU-land har, i tillegg til Island, vært de viktigste markedene for norske fiskefartøyer. I de nærmeste markedene er ett av fire fartøyer over 36,45 meter bygget i Norge. Men den norske andelen er fallende. Flere EU-land har en aldrende flåte. Her er en oversikt over fartøyene, når de er bygget og hvor de er bygget.


( 08.01.2013 )

[raw]

EUs fiskeflåte består nå av 699 fiskefartøyer over 36,45 meters lengde. Regnes alle fartøyer over 18,24 meter med, var det i midten av oktober hele 5.512 EU-fartøyer. EU ønsker å fornye flåten, samtidig som antallet reduseres. For norske verft ligger det her store muligheter, langt ut over den type fartøyer verftene tradisjonelt har bygget for redere i EU.

Dansk fiskeflåte er kraftig restrukturert. Men den struktureres nå i praksis mot svensk flåte, noe som kan gi flere nybygg. Det er også behov for fornying innen landets bunntrålerflåte.

 

Det finnes 12 store bomtrålere over 34 meter i landene vi har laget oversikt over. Noen av disse vil nok bli fornyet i løpet av få år. Men det er lite som tyder på at norske verft vil satse på bomtrålere.

Var nesten enerådende

Innenfor segmentet pelagiske trålere var Norge nesten enerådende for den britiske og irske flåten frem til midten av 2000-tallet. Når neste bølge av fornying kommer, har de gjenværende norske fiskebåtverftene en stor oppgave – å markedsføre seg overfor EUs fiskebåtrederier. Stadig flere EU-fartøyer utrustes i Danmark, og det er liten grunn til å tro at de tyrkiske rederiene som har sikret seg en stor ordreliste fra norske redere, ikke vil satse på å bygge for andre EU-land.

Gilija, nå hjemmehørende i Litauen ble bygget ved Flekkefjord Slipp og Mek. Verksted i 1969. Fartøyet ble bygget for islandsk reder og het Vestmenningur II.

 

Dominerer irsk og britisk flåte

I irske og britiske pelagiske fiskerier er norskbygde fiskefartøyer dominerende. Men Karstensen Skipsværft i Skagen leverte de i 2010 den pelagiske tråleren Voyager til britisk rederi, og i fjor Paula til et irsk rederi. Dermed var det som virket som et norsk revir smuldret opp. Disse ordrene skulle tradisjonelt havnet i Flekkefjord, Hardanger eller på Møre, eller ved andre tradisjonelle norske skipsverft.

Den pelagiske tråleren Paula klargjøres ved Karstensens Skibsværft i Skagen i fjor. For få år siden ville dette oppdraget nesten garantert havnet hos et norsk verft.

 

Men Flekkfjord Slipp og Maskinfabrikk gikk konkurs i 2008. Det andre verftet i Flekkefjord, SIMEK, leverte den pelagiske tråleren Lunar Bow til skotske eiere i 2008. Etter det har de levert 16 offshorefartøyer. Men etter noen fantastiske år med godt over en halv milliard i driftsinntekter og driftsresultat på opptil over 100 millioner kroner, fikk SIMEK i fjor driftsinntekter på 234 millioner kroner og et driftsresultat på minus 20 millioner kroner.

Svenske fiskeriselskaper søker samarbeid med danske. Det kan bety at de tradisjonelle svenske pelagiske båtene på rundt 40 meter, som for eksempel 44,9 meter lange Tor-On på sikt vil bli skiftet ut med større fartøyer.

 

Kanskje er tiden inne for å videreføre Flekkefjords tradisjoner innen bygging av fiskefartøyer? Av 130 fartøyer levert av verftet er hele 62 fiskefartøyer. Rederiet har vært populært blant utenlandske redere. Hele 42 av nybyggene er levert til utenlandske redere, de fleste skotske og irske.

Skotske Unity er bygget i Norge i 1989, og er nok relativt moden for utskifting.

Kraftig restrukturert

Britisk flåte er allerede kraftig restrukturert. Det er lite som tyder på noe kommende stor bølge av kontraheringer. Det finnes ni britiske pelagiske trålere som er bygget på 80 og 90-tallet. Som det fremgår i en annen artikkel i denne utgaven av Kystmagasinet, er ett av disse, fartøyet Antares. Rederen ønsker nok et nyere fartøy, om det er mulig å finne kjøper til hans gamle fartøy.

Antares er bygget i Flekkefjord i 1996, og den er søsterskip til Zephyr, som ble levert samme år. Blir Antares solgt er det stor sannsynlighet for at også Zephyr legges ut for salg. Zephyr og Antares har samme driftsselskap, LHD Ltd. Dette selskapet er også driftsselskap for de pelagiske trålerne Altaire, Research, Charisma, Antarctic II og Adenia.

Direktør Tage Rishøj ved Karstensens Skibsværft bekrefter til Kystmagasinet at de nå følger det britiske markedet nøye, og har tro på at nye fartøyer vil bli bestilt av britiske redere i tiden som kommer.

Ruth er det nyeste norskbygde fartøyet i dansk flåte, – bygget i 2003.

 

Svensker blir dansker

Svenske rederier søker til Danmark. Astrid Fiske AB, Sveriges største fiskebåtrederi, har blitt fusjonert med eierne av de danske fartøyene Nana Maria og Rockall. Fra før har rederiet sikret seg kontroll over de danske båtene Thingholt, Susan Vendelboe, Erikke Vad og Simone Christina. De siste er etter det vi forstår strippet for kvoter før de ble videresolgt. Nå er Astrid Fiske eid like mye av danske som av svenske interesser.

Rederiet som også har vært aktive i fiske utenfor Nordvest Afrika, skal etter sigende disponere 100 tonn i kvoter. Begge de to svenske fartøyene til rederiet, Astrid og Astrid Marie, er til salgs. Ett nytt fartøy bygges ved Karstensens Skibsværft. Det er ikke usannsynlig at det vil bli bestilt ytterligere ett fartøy straks de to fartøyene er solgt.

Zephyr (bildet) og Antares er to søsterskip bygget i Flekkefjord i 1996. Antares er lagt ut for salg.

Tysk flåte er gammel

Tysk flåte eldes raskt. Tre norske trålere, bygget på 80- og 90-tallet, er kjøpt av tyske eiere. Men en fornying må komme. Men Norge har ikke hatt tradisjon for å bygge for tyske redere. Det betyr ikke at de ikke vil kunne få oppdrag derfra.

Femten av EUs større fiskefartøyer er skjellskrapere, både tradisjonelle skrapere og mer moderne som suger muslingene opp fra bunnen. Det finnes også 12 bomtrålere. Både bomtrålerne og skjellskraperne er i hovedsak bygget i Nederland. Vi har valgt å holde disse utenfor oversikten over fartøyer da dette er fartøygrupper norske verft neppe kommer til å satse på. Blant fartøyene i oversikten er de fartøyene som vil være både norske og danske skipsverft sin primære målgruppe i årene som kommer.

 

Irske fartøyer over 36,45 loa

Byggeår

Navn

Type

Gt. Tonnage

LOA

kW

1987

Norge

Western Endeavour

Pel. trål

1988,00

71,00

2985

1993

Norge

Sea Spray

Pel. trål

622,00

43,20

522

1995

Norge

Felucca

Pel. trål

1093,00

58,00

2710

1995

Norge

Vigilant

Pel. trål

1093,00

53,06

1007

1996

Norge

Antarctic

Pel. trål

1094,00

50,70

2500

1998

Norge

Atlantic Challenge

Pel. trål

1783,00

59,00

2940

2003

Norge

Pacelli

Pel. trål

624,00

40,40

708

2003

Norge

Sheanne

Pel. trål

1588,00

61,60

2238

2004

Norge

Genesis II

Pel. trål

1152,00

53,00

2720

2003

Danmark

Western Chieftain

Pel. trål

663,00

45,00

2400

2003

Danmark

Girl Stephanie

Pel. trål

663,00

45,00

1670

2003

Danmark

Neptune

Pel. trål

798,00

48,60

1070

2003

Danmark

Aine

Pel. trål

798,00

48,60

1103

2004

Danmark

Father McKee

Pel. trål

1499,00

64,60

2710

2004

Danmark

Brendelen

Pel. trål

1499,00

64,60

2710

2005

Danmark

Western Viking

Pel.trål

834,00

51,00

2990

2011

Danmark

Paula

Pel. trål

1375,00

62,60

3460

1973

Nederland

Maarten Luther

Pel. trål

244,00

38,00

837

1975

Nederland

Westward Isle

Pel. trål

470,00

41,10

700

1982

Spania

Castletown

Bunn/pel. trål

373,00

37,85

746

2002

Sverige

Sarah David

Bunn/pel. trål

447,00

37,30

1119

2002

Sverige

Ronan Ross

Bunn/pel. trål

447,00

37,30

1119

2004

Frankrike

Capall Oir

Garn/Pel. trål

518,00

36,00

650

 

 

Tyske  fartøy over 36,45 loa

Byggeår

Bygget

Navn

Type

Grt

LOA

kW

1987

Norge

Atlantic Peace

Bunn/pel. trål

1597,00

57,00

2427

1992

Norge

Baldvin

Bunn/pel. trål

1906,00

66,60

3000

1994

Norge

Odra

Bunn/pel. trål

2968,00

85,85

4500

2003

Danmark

Thomas Bach

Bunn/pel. trål

374,00

39,30

734

2004

Danmark

Victoria

Bunn/pel. trål

499,00

37,05

700

1973

Tyskland

Kiel

Bunn/pel. trål

3071,00

92,01

3530

1983

Tyskland

Susanne

Bunn/pel. trål

492,00

40,09

735

1987

Tyskland

J.von Coelln

Bunn/pel. trål

459,00

40,26

675

1988

Tyskland

Bianca

Bunn/pel. trål

455,00

40,22

720

1988

Tyskland

Jan Maria

Pel. trål

7646,00

125,53

6000

1990

Tyskland

Gerda Maria

Bunn/pel. trål

1825,00

81,32

3000

1996

Tyskland

Helen Mary

Bunn/pel. trål

7278,00

116,70

5299

1981

Nederland

Annie Hillina

Bunn/pel. trål

2417,00

86,33

2863

1999

Spania

Maartje Theadora

Bunn/pel. trål

9082,00

140,80

8640

2000

Sverige

Kristin

Bunn/pel. trål

499,00

40,31

735

 

 

Finske fartøyer over 36,45 loa

Byggeår

Bygget

Navn

Type

Grt

LOA

kW

1974

Danmark

Laguna

Pel/par trål

441,00

40,80

1100

1989

Danmark

Olympos

Bunn/pel. trål

427,00

37,74

1175

1990

Finland

Roxen

Bunn/pel. trål

416,00

37,92

1436

1965

Sverige

Silverfors

Bunn/pel. trål

270,00

37,46

735

1967

Sverige

Westfjord

Bunn/pel. trål

422,00

39,82

1385

1974

Storbritannia

Amazon

Bunn/pel. trål

403,00

37,24

1170

1974

Nederland

Nessie

Bunn/pel. trål

387,00

41,09

1033

1980

Irland

Shemara

Bunn/pel. trål

374,00

38,05

745

1980

Nederland

Golden Rose

Bunn/pel. trål

419,00

38,60

1600

1985

Sverige

Windö

Bunn/pel. trål

526,00

39,96

1103

 

 

Svenske  fartøy over 36,45 loa

Byggeår

Bygget

Navn

Type

Grt

LOA

kW

1971

Norge

Sette Mari

Bunntrål

352,00

39,85

830

1975

Norge

Glittvåg

Bunn/Pel. trål

489,00

37,53

1067

1997

Norge

Astrid

Not/Pel. trål

705,00

42,00

2760

1998

Norge

Ginneton

Not/Pel. trål

845,00

49,86

2700

1998

Norge

Clipperton

Bunn/Pel. trål

764,00

51,72

2030

2000

Norge

Tor-Ön

Not/Pel. partrål

846,00

44,99

3000

2000

Norge

Astrid Marie

Not/Pel.trål

599,00

37,60

2480

2000

Norge

Torland

Not/Pel. partrål

846,00

44,96

3000

1984

Danmark

Västfjord

Bunn/Pel. trål

499,00

40,05

1280

1990

Danmark

Polar

Bunn/Pel. trål

710,00

42,44

2400

1965

Sverige

Dyning

Bunn/Pel. trål

311,00

37,90

780

1967

Sverige

Stjärnvik

Bunn/Pel. trål

307,00

38,61

736

2012

Sverige

Lövön

Bunn/Pel. trål

807,00

43,85

2000

1966

Tyskland

Laguna

Bunn/Pel. trål

269,00

36,13

660

2001

Romania

Bristol

Bunn/Pel. trål

597,00

44,19

1595

2003

Latvia

Carmona

Pel. trål

514,00

39,78

1600

 

 

Danske fartøy over 36,45 loa

Byggeår

Bygget

Navn

Type

Grt

LOA

kW

1973

Norge

Lonny Hedvig

Garn

516,00

44,40

734

1974

Norge

Lykke Hametner

Bunntrål

561,00

46,20

661

1974

Norge

Lotte Vohnsen

Garn

594,00

47,65

809

1977

Norge

Ocean Tiger

Bunntrål

2223,00

60,00

3961

1985

Norge

Lingbank

Bunntrål

493,00

41,80

1177

1995

Norge

Rockall

Bunn/Pel. trål

1461,00

57,44

3898

1997

Norge

Beinur

Not/Pel. trål

1424,00

57,08

4920

2003

Norge

Ruth

Not/Pel. trål

2017,00

68,80

4500

1972

Danmark

Meilsø II

Bunntrål

313,00

38,50

485

1974

Danmark

Camilla

Bunntrål

449,00

40,30

1080

1974

Danmark

Gitte Torben

Bunntrål

450,00

40,48

800

1975

Danmark

Grethe Hviid

Bunntrål

371,00

38,18

552

1975

Danmark

Brestur

Bunntrål

375,00

41,45

847

1985

Danmark

Odeskär

Bunn/Pel. trål

562,00

41,10

809

1986

Danmark

Thingholth

Bunntrål

630,00

51,90

890

1984

Danmark

Anne-Mie

Bunn/Pel. trål

442,00

39,05

809

1984

Danmark

Tina Jeanette

Bunntrål

498,00

42,30

735

1985

Danmark

Allesøe

Garn

570,00

48,80

1280

1986

Danmark

Sebastian

Bunn/pel.trål

656,00

44,35

1200

1986

Danmark

Michelle-Jasmin

Bunn/pel.trål

443,00

40,05

1080

1986

Danmark

Jette Kristine

Bunn/pel.trål

638,00

43,30

1081

1986

Danmark

Themis

Bunntrål

735,00

48,55

1600

1987

Danmark

Nimber

Bunntrål

747,00

48,85

1200

1987

Danmark

Stella Nova VIII

Bunntrål

663,00

47,15

1200

1987

Danmark

Pernille Kim

Bunntrål

399,00

39,85

890

1999

Danmark

Asbjørn

Not/Pel. trål

1266,00

65,30

4320

2006

Danmark

Isafold

Not/Pel. trål

2499,00

76,25

4498

2006

Danmark

Cattleya

Not/Pel. trål

1337,00

62,60

2999

2008

Danmark

Gitte Henning

Pel. trål

2967,00

75,40

6000

2009

Danmark

Tobis

Bunntrål

574,00

39,95

721

1959

Nederland

Meilsø

Bunn/pel.trål

498,00

49,50

803

1992

Nederland

Malle

Bunntrål

514,00

39,30

500

1982

Nederland

Aariadne

Pel. trål

2180,00

89,32

2650

 

 

Britiske fartøy over 36,45 loa

Byggeår

Bygget

Navn

Type

Grt

LOA

kW

1987

Norge

Stefania – M

Pel. partrål

631,00

49,28

1469

1987

Norge

Arctic Warrior

Bunntrål

1621,00

55,50

2400

1988

Norge

Prowess

Pel. trål

1332,00

60,20

2250

1989

Norge

Marbella

Bunntrål

2882,00

69,20

2700

1989

Norge

Havilah

Pel. partrål

727,00

49,00

1659

1989

Norge

Unity

Pel. trål

814,00

44,90

2398

1996

Norge

Antares

Pel. trål

2060,00

72,80

3440

1996

Norge

Krossfjord

Pel. trål

1415,00

57,60

4874

1996

Norge

Zephyr

Pel. trål

2060,00

72,80

3440

2000

Norge

Taits

Pel. trål

1965,00

70,60

5234

2003

Norge

Kings Cross

Pel. trål

2302,00

70,00

4372

2003

Norge

Resolute

Pel. trål

1759,00

64,00

4500

2003

Norge

Research W

Pel. trål

2430,00

70,70

7680

2003

Norge

Pathway

Pel. trål

2194,00

66,60

5060

2003

Norge

Charisma

Pel. trål

2424,00

70,70

6000

2003

Norge

Adenia

Pel. trål

1776,00

61,90

4320

2004

Norge

Antarctic II

Pel. trål

1771,00

61,90

4320

2004

Norge

Altaire

Pel. trål

2809,00

76,43

6485

2006

Norge

Chris Andra

Pel. trål

2247,00

71,20

6000

2007

Norge

Christina S

Pel. trål

2411,00

71,96

5999

2008

Norge

Quantus

Pel. trål

2084,00

65,48

5772

2008

Norge

Lunar Bow

Pel. trål

2233,00

69,30

6000

2008

Norge

Serene

Pel. trål

2707,00

71,66

6000

2010

Danmark

Voyager

Pel. trål

3145,00

75,40

8000

1960

Storbritannia

Grampian Admiral

Bunntrål

368,00

39,15

567

1968

Storbritannia

Suffolk Chieftain

Garn

400,00

38,25

741

1974

Storbritannia

Boltby

Bunntrål

325,00

37,93

900

1975

Storbritannia

Espemar Dos

Line

481,00

39,24

882

1999

Storbritannia

Atlantic Challenge

Bunntrål

611,00

40,00

1960

1998

Storbritannia

Viking Monarch

Pel. trål

611,00

40,00

1960

2000

Storbritannia

Farnella

Bunntrål

667,00

40,20

1880

2003

Storbritannia

Mare Gratia

Bunntrål

315,00

43,51

744

1957

Nederland

Celtic Harvester

Bunntrål

142,00

40,08

465

1957

Spania

Mar de Creta

Drivline

353,00

40,35

700

1962

Nederland

Eendracht

Bunntrål

150,00

37,99

656

1968

Spania

Nos

Garn

263,00

38,06

500

1973

Spania

Chrisalva Uno

Bunntrål

381,00

40,75

873

1974

Spania

Bromse

Garn

299,23

37,66

552

1974

Spania

Eder Sands

Garn

307,00

38,20

746

1974

Polen

Norma Mary

Bunntrål

2342,00

73,40

3280

1975

Spania

Blue Gate

Drivline

324,00

38,59

1177

1975

India

Mar de Bens

Drivline

468,00

46,85

720

1980

Nederland

Andrea

Bunntrål

387,00

39,94

1134

1983

Polen

Eben Haezer

Bunntrål

418,00

40,00

1471

1984

Nederland

Atlantic Princess

Bunntrål

3229,00

97,75

4854

1987

Nederland

Miranda

Bunntrål

373,00

37,75

1492

1987

Nederland

Morning Dawn

Pel. trål

565,00

44,98

1500

1988

Nederland

Kornelis Jan

Pel. trål

390,00

42,02

1470

1988

Nederland

Cornelis Vrolijk

Pel. trål

5579,00

113,97

7117

1989

Spania

Mar Blanco

Garn

349,00

39,82

644

1989

Spania

Baffin Bay

Bunntrål

1871,00

60,82

2462

1990

Nederland

Isla S

Bunntrål

396,00

40,11

1095

1992

Nederland

Anne Gina

Bunntrål

477,00

42,00

1790

1994

Spania

Sanamedio

Bunntrål

317,00

36,00

800

1995

Spania

Enterprise

Bunntrål

748,00

44,94

1850

1995

Spania

Wiron 1

Pel. partrål

1059,00

51,44

2160

1996

Spania

Wiron 2

Pel. partrål

1068,00

51,44

2160

1996

Nederland

Quo Vadis

Bunntrål

499,00

42,36

1492

1999

Spania

Sunbeam

Bunntrål

1349,00

56,17

2949

2001

Spania

Forever Grateful

Pel. trål

1464,00

63,97

3036

2001

Spania

Louwe Senior

Bunntrål

432,00

36,60

746

2002

Spania

Ansgar

Bunntrål

435,00

36,60

946

2002

Spania

Ocean Quest

Pel. trål

1632,00

61,50

5018

2003

Spania

Ocean Venture

Pel. trål

1632,00

61,50

5012

2004

Spania

Challenge

Pel. trål

1676,00

65,00

5110

2004

Spania

Manuel Laura

Bunntrål

338,00

36,00

721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fiskeflåte over 18,24 meter Loa.

Land

18,24 – 36,44

36,45 – 45,59

45,60 – 60,74

60,75 – 74,99

75+

EU total

5512

437

112

74

76

Belgia

55

20

Bulgaria

32

Kypros

13

Tyskland

116

16

3

1

7

Danmark

135

18

10

4

3

Spania

1415

114

49

18

24

Estland

29

2

3

Finland

22

10

Frankrike

470

21

8

8

13

Storbritannia

419

42

8

23

4

Hellas

476

4

1

Irland

172

15

13

5

Italia

1201

23

4

Litauen

31

2

2

1

4

Latvia

60

1

1

2

1

Malta

47

1

Nederland

312

124

6

10

Polen

83

1

1

1

Portugal

340

11

3

8

9

Romania

2

Slovenia

3

Sverige

79

14

2

 

 

[/raw]