Fartøyet Hillersøy fra Sogn og Fjordane er valgt ut til å delta i forsøksfiske etter makrellstørje i 2014. Klagefrist på vedtaket er tre uker. Det melder Fiskeridirektoratet.

Kun ett fartøy får adgang til å delta i et forsøksfiske etter makrellstørje i år. I alt mottok Fiskeridirektoratet 28 søknader.  Søkerfartøyene er i stor grad sammenlignbare når det gjelder utstyr og utrustning, og direktoratet vurderer derfor at de har samme mulighet til å ivareta kvaliteten på størjefangsten på en god måte. Det er også lagt avgjørende vekt på tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje i norske farvann.

 

Fiskeridirektoratet har valgt å sette opp en prioritert liste med fem kandidater til forsøksfisket etter makrellstørje i 2014. Skulle nummer 1 på listen takke nei, vil tilbudet gå til nummer 2, og så videre.

 

De 5 fartøyene er:
1. Hillersøy
2. Albacore
3. Sjarmør
4. Vestervon
5. Bluefin

 

Vedtaket kan påklages til Næringsog fiskeridepartementet i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven. Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at vedtaket ikke er endelig før en eventuell klagerunde vedrørende tildeling av tillatelse er sluttført.