Organisasjonen Oceana har henvendt seg til President Obama for å få på plass en sikker og god sporing av sjømat, fra fiskebåt og frem til middagstallerken. En gjennomgang av over 200 studier av sjømathandel i 55 land, fordelt på alle kontinenter med unntak av Antarktis, avslører omfattende juks.

Dette jukset foregår i alle ledd i næringskjeden, fra lossing, foredling og pakking, import og eksport, distribusjon, engroshandel og i detaljistleddet.Ved å stoppe jukset vil det bli vanskeligere å omsette IUU-fisk, og forbrukerne vil få hva de betaler for.

En av de positive nyhetene i rapporten er at juks med sjømat i EU har blitt redusert fra 23 prosent av produktene i 2011 til åtte prosent i 2015. I USA ble det registrert at asiatisk malle (pangasius) ble solgt som hele 18 forskjellige fiskeslag.

I EU er det spesielt makrellstørje det jukses med. 98 prosent av 69 retter med makrellstørje servert på restauranter i Brussel, viste seg å være andre fiskeslag. I Tyskland viste undersøkelser som ble gjort at halvparten av fisken som ble solgt under navnet tunge, viste seg å være andre rimeligere fiskeslag.