- Det er gøy med snurrevad, konstaterer mannskapet på nye Nesejenta. Fartøyet som ble levert til rederiet Nesefi sk AS på Lindesnes i Agder i begynnelsen av desember, dro til Lindesnes for dåp før de like etter satte kursen mot havet utenfor Vest-Finnmark.

Nesefisk AS har hatt fem båter med samme navn. Denne og de to foregående er alle bygget ved Vestværftet A/S i Hvide Sande. Det er ikke mer enn ni år siden de fikk levert nybygget som nå er solgt. Det siste, nye fartøyet har største lengde på 35 meter, som er tre meter lengre enn forrige. I tillegg er nybygget rigget for både garn og snurrevad. De tidligere «nesejentene» har alle vært rene garnbåter.

August Fjeldskår eier 59,67 prosent av familierederiet. Med seg som aksjonærer har han sønnene Kjetil og Reidar Fjeldskår. Sammen har familien etablert mottak og lager på Lindesnes. Før gikk de ofte til danske auksjoner for å levere fisk der. Men de sender nå mye av fisken til danske auksjoner med termobiler. Fiskemottaket Båly Fisk AS hadde i 2019 en omsetning på 31 millioner kroner. Ikke alt dette var fisk levert av ex.Nesejenta.

At fartøyet er rigget for snurrevad gir også et annet design på styrhuset, som har en arbeidsstasjon hvor not og vinsjer kan styres.

Stor investering i avansert fartøy

Da de seilte nordover, var de innom Myre Redskapskapssentral for å få om bord en snurrevadnot, tilpasset fiske i nord. Julen ble feiret hjemme, før mannskapet fløy nordover over å fortsette fisket.

43,3 millioner danske kroner var kontraktspris på båten. Per dato tilsvarer det 60 millioner kroner. Kontrakt ble undertegnet i mars 2018 og var da beskrevet som en ren garnbåt. Det endelige fartøyet er en kombinert garnog snurrevadbåt, noe som nok har økt prisen litt. Det er med andre ord en stor investering Fjeldskårfamilien har foretatt i det som nå er blant Sørlandets største og flotteste fiskefartøy.

Forsinkelser og uhell

Helt knirkefritt har ikke byggeprosjektet gått. På grunn av forsinkelser ved skrogverftet i Polen måtte det først  om forlengelse av ervervstillatelsen. Da skroget ble slept fra Polen til Hvide Sande i mars, kantret slepet utenfor Hirtshals. Heldigvis holdt skroget seg flytende, og kunne snus i Hirtshals havn med en stor krane. Deretter ble det slept videre til verftet i Hvide Sande. Dette ga ytterligere fire måneder forsinkelse.

Tromler og vinsjer er levert av Thyborøn Skibs & Motor.

Holder seg til det de kjenner

Fjeldskårrederiet er ikke bare tro mot verftet som de nå har fått sitt tredje nybygg fra. Et bedre skussmål kan ikke noe verft få. I det forrige fartøyet var det en motor fra Cummins som sørget for fremdriften. Cummins er også valgt i det nye fartøyet mens reduksjonsgir, propell og sidepropeller er levert av Hundestedt.

Tyborøn Skibs og Motor har levert hydraulikk, vinsjer og tromler. Dette er den største leveransen verftet har hatt til rederiet. Ikke bare er nye Nesejenta lengre, men også mer avansert og bedre utstyrt siden den er rigget for fiske med både garn og snurrevad. Garngreier og garnhaler er levert av danske Net-Op.

Interessant er det at GOT Skogsøy og Nor Dan Marine har vært involvert som leverandører av elektronikk. Ikke bare er det et nytt samarbeid mellom verftet og norske bedrifter, men også et bidrag fra Sørlandet, hvor det ikke er spesielt mange leverandører av utstyr og tjenester til fiskefartøyer.

Fartøyet er bygget for trivsel, som her i styrhuset.

Satser på fersk kvalitetsfisk

Når dette skrives (17. januar), er Nesejenta på vei inn til Rypefjord i Finnmark for å levere fangst etter fiske nordvest av Rolfsøya. En del av konseptet til det suksessfulle Sørlandsrederiet har alltid vært å gå ut på korte turer for å kunne levere fersk, kjølt fisk. De har derfor ikke innfrysing av fisk, men et 360 kubikkmeter stort lasterom med kjøling. Nordkøl i Hanstholm har levert og installert kjøleanlegg og ismaskiner, mens nederlandske VCU har levert fabrikken hvor fisken bløgges, sløyes, vaskes, sorteres og veies før ising i kasser. Ex.Nesejenta ble solgt noen dager før jul, og heter nå Bakkeværing. Ny eier er Rune Morten Bakke fra Rørvik.