Med fire tromler og rigget for både snurrevad og trål, er nybygget Pia Glanz, som er levert av Vestværftet i Hvide Sande, et effektivt og svært fleksibelt fiskefartøy. Båten har stor dekksplass og kapasitet til å laste hele 2400 kasser i kjølerommet.

Det er de tre partnerne John Christensen, Brian Kjærgaard Jensen og Jannich Christensen i Thorsminde, en mindre fiskehavn mellom Hvide Sande og Thyborøn, som har kjøpt nybygget.

Et design for fremtiden

Til nettstedet fiskerforum.dk sier de at det er viktig å ha en lang horisont når nye fartøyer planlegges og bygges. Økonomiske vurderinger og fiskeriets utvikling må diskuteres med dyktige rådgivere, slik at en får en båt hvor investeringene gir avkastning. Det krever også tro på fremtiden og at en har en lang tidshorisont.

Det skjer endringer i naturen og fiskearter er sensitive til endringer i miljøet. En del fisk tilpasser seg klimaendringene ved å søke lengre mot nord. Dette må rederne og skipsverftene sine tegnere og ingeniører ta hensyn til. Det krever større fartøyer, med større lastekapasitet og med fleksibilitet til å bruke flere fiskeredskaper. Mye tyder på at det i fremtiden vil bli lengre å seile til fiskeplassene, og at en må derfor være flere dager på havet enn tidligere.

I tillegg til disse fi re doble nett-tromlene, er Pia Glanz utstyrt med to enkle nett-tromler.
I tillegg til disse fi re doble nett-tromlene, er Pia Glanz utstyrt med to enkle nett-tromler.
Fordekket er ryddig og oversiktlig.
Fordekket er ryddig og oversiktlig.
Den imponerende pakken med vinsjer og tromler er bygget og installert av Thyborøn Skibsog Motor.

Raskt redskapsskifte

Dette er tankene som ligger bak designet av 33,25 meter lange, 9,40 meter brede, Pia Glanz. De tre partnerne mener deres nye kombinerte snurrevadbåt og tråler vil klare de nye utfordringene. Nybygget er utstyrt med det meste av moderne elektronikk, og har mulighet til raskt å skifte mellom trål og snurrevad, uten å måtte gå til havn først. Båten er også bygget for fiske etter både flatfisk og hvitfisk.

Her en fl ott og stor lounge med storskjerm.
Her en fl ott og stor lounge med storskjerm.
Styrhuset er smekkert designet, lyst og innbydende med fl ott trearbeid, noe som er typisk for båtene Vestværftet leverer.
Styrhuset er smekkert designet, lyst og innbydende med fl ott trearbeid, noe som er typisk for båtene Vestværftet leverer.

Innovativt design

Det nye fartøyet er tegnet og designet av daglig leder Ove Kristensen ved Vestværftet, opplyser fiskerforum.dk. Skroget er bygget ved Nauta Hull Shipyard i Polen, slept til Hvide Sande og utstyrt ved Vestværftet sin kai i Hvide Sande. Designet er delvis typisk for verftet, men samtidig innovativt i måten tråldekket og hoveddekket har blitt designet for å gi plass til nett-tromler og vinsjer.

– Utviklingen er lett å legge merke til. Da jeg startet som garnfisker for 39 år siden, kunne jeg laste noen få hundre kasser, mens jeg nå har plass til 2400 kasser. Det er en utvikling som er helt nødvendig skal en få økonomien til å henge sammen, og også for å få et kvalifisert mannskap.

Båten gir nå arbeid til ti personer, og har en rotasjon som gjør at vi er seks stykker om bord samtidig, forteller John Christensen. Fartøyet har lugarkapasitet til ti besetningsmedlemmer.

Losser fangst i Thyborøn

Når dette skrives er både dåp og prøvefiske gjennomført, og fartøyet ligger og losser fangst i Thyborøn. Fisket har foregått cirka 200 – 300 sjømil nordvest av Jylland, utenfor kysten av Sørvest-Norge. Der har de primært fisket etter lysing.

Pia Glanz er utstyrt med en Mitsubishi S6U som yter 680 kW, og to John Deere hjelpemotorer, hver med en ytelse på 150 KVA. Hovedmotor er koblet til et Hundested reduksjonsgir med utveksling 8,99 : 1, samt to PTO. Propellen er av samme merke og har en diameter på 3380 millimeter. Denne er plassert i en propelldyse designet av Vestværftet. I tillegg er det to SFT4 sidepropeller hver med ytelse på 160 Hk.

Hele seks nettromler

Thyborøn Skibs og Motor A/S har levert en komplett hydraulikkpakke som blant annet består av to snurrevadvinsjer med 4000 meter tau (diameter 54 mm) og en pull på 21 tonn. Det er tre splittvinsjer med pull på 21 tonn, fire doble netttromler, i tillegg til to stykk enkle nett-tromler.

Byssa er stor nok til å passe for et atskillig større fartøy.
Byssa er stor nok til å passe for et atskillig større fartøy.
Herfra styres både trål, snurrevad og selve fartøyet. Det er både god oversikt, og all nødvendig elektronikk er på plass.
Herfra styres både trål, snurrevad og selve fartøyet. Det er både god oversikt, og all nødvendig elektronikk er på plass.

Tråldørene er levert av Thyborøhn Trawldoor. De har en flate på 7,5 m2 og er av type 23VF Bluestream. Thyborøhn Trawldoor har også levert en 2500 kilo rulleklump. Pia Glanz har også fått levert tre helt nye trålposer av Nordsø Trawl Thyborøn. Trålprodusenten het tidligere Thyborøn Trawl, men ble for kort tid siden kjøpt opp av Egersund Trål.

Når fisken kommer på dekk blir den sløyet, vasket, sortert og pakket i en fabrikk levert av BoaTech i Hanstholm. I lasterommet er det kjøleanlegg og to ismaskiner som hver produserer 4,5 tonn flakis i døgnet. Maskinene er levert av Lemvig Maskin og Køleteknik. For å lette arbeidet er det rullebaner for transport av fiskekasser.

Pia Glanz har typisk design fra Vestværftet.