eSEA Marine AS, som nå i forbindelse med fusjon skifter navn til OceanFront AS, er utnevnt til Gasellebedrift. Det er avisen Dagens Næringsliv som er ansvarlig for utnevnelsen.

Aleksander Sandøy og Magnus Stranden har siden oppstarten av eSEA Marine i 2016 opplevd stor vekst, i både oppdrag og antall ansatte. Selskapet har firedoblet omsetningen over de fire siste årene med positivt driftsresultat hvert år og teller nå totalt 17 ansatte.

Frank I. Ellingsen er nå med på eierog driftssiden. Det vil satses på videre vekst i omsetning og ansettelser både nasjonalt og globalt. Spesielt innenfor opprydning av menneskeskapt avfall på havbunnen.

Frank I. Ellingsen Foto: eSEA Group.

OceanFront AS har fokus på å bygge en solid bedrift innen marin opprenskning og prosjektet Natural Seabed, med tilhørende havrelatert serviceoppgaver, ROVog ingeniørtjenester. Utover dette tilbyr selskapet et bredt spekter innen kartlegging, undersøkelser, inspeksjoner med mer.

OceanFront AS har et sterkt team som kontinuerlig vokser både i antall og oppgaver sammen med kundene våre. Ansatte og ledelse driver frem utvikling og nye muligheter for selskapet gjennom frihet og muligheter for å påvirke/skape løsninger for våre kunder. Denne friheten har beviselig gitt en driv som gir merverdi for våre kunder.

– Vi har helt siden oppstarten hatt et mål om å være en annerledes og nytenkende bedrift. Både som arbeidsplass og i forhold til tjenestene vi utvikler og leverer. Dette har vi lyktes med så langt og vil fortsette dette arbeidet fremover. Det at vi nå når Gasellestatus er med på å bekrefte dette og er en viktig milepæl for oss, sier Magnus Stranden, daglig leder i eSEA Group.