Kystmagasinet 1.15: Ervik Havfiske Holding AS gjennomførte før årsskiftet et oppkjøp av Ervik Havfiske AS, og eier nå 100 prosent av selskapet. Etter det Kystmagasinet forstår er det Domstein AS som har solgt sin andel på 50 prosent i Ervik Havfiske AS.

Stig Tore Ervik har i forbindelse med oppkjøpet tatt over som styreleder etter Rolf Domstein. Bak Ervik Havfiske Holding står Stig Tore og Kjell Magne Ervik. Selskapet er direkte og indirekte medeier i følgende selskaper med fartøyer og/eller kvoter:

 

I fartøyet Brimøy Senior eier Brimøy Senior AS 49 prosent. Ervik Havfiske eier 25 prosent av dette selskapet. De eier også 60,3 prosent i Frøyanes Senior. 24 prosent i Vestfisk, 51 prosent i Seljevær, 49 prosent i Brimøy, 26,68 prosent i Veststeinene, og 48 prosent i Husøy Fiskeriselskap. Dette selskapet sitter på kvoter samt en utskiftingstillatelse.