Karmøybåten Cetus er innvilget erstatning fra Erstatningsnemnda for behandling av krav om erstatning som følge av skader som skyldes forurensning, avfall eller skadevoldende innretninger fra petroleumsvirksomheten.

Ifølge søknaden fisket «Cetus» den 5. april 2020 på feltet Kanten. Fartøyet tauet på sør, og da de kom over et rør la brettet seg og de måtte hive opp wire. Fiskefartøyet skjøt av igjen, men hadde da tapt 1,5 time med fiskeri. Cetus AS viste til at søknaden gjaldt kryssing av rørledning der tråldøren legger seg, og en må hive opp for å komme klar og så skyte av igjen. Dette betyr tapt fisketid. En av forutsetningene for legging av rørledninger er at de skal være overtrålbare uten hinder for fiske. Når de ikke er det, mente søker at de hadde på krav på erstatning for de ulemper dette medførte.

Erstatningsnemnda vedtok enstemmig funnet å innvilge Cetus AS et erstatningsbeløp på kr 37 915,-.