Rederiet Meso AS har søkt om å overta tillatelser, som tidligere er gitt til Partsrederiet Karoløs ANS, for fiske etter mesopelagisk fisk med fartøyet Mokstein.

Meso AS eies 75 prosent av Partrederiet Karoløs ANS og 25 prosent av irske Atlantic Dawn. Partsrederiet Karoløs ANS har Odd Karsten Østervold som ansvarlig partner. Østervold har arbeidet med planene om å drive fiske etter mesopelagisk fisk i flere år. Tillatelsene som det er søkt om at overføres til Meso AS, ble gitt allerede 2017.

Fangsten vil bli kvernet og lagret som ensilasje. Ensilasjen vil bli levert i islandsk havn, eller overført til tankskip tilhørende Odd Karsten Østervold sitt rederi Hordafôr AS. Deretter vil ensilasjen bli fraktet til Aquarius i Lovund som vil produsere olje og fiskeprotein av råstoffet.

Den islandske tråleren Lundey ble flagget til Norge fra Island i september i fjor, og gitt navnet Mokstein. Tråleren er 63 meter lang og bygget i 1960 ved Nobiskug Werft i Tyskland.