Siden 2015 er over 3.000 spøkelsesteiner hentet opp fra havbunnen. Funnene viser at det dør en hummer i hver tiende teine. – Skremmende, sier styreleder i Foreningen Hummerhuset.

Hvert år forsvinner mellom 5-10 prosent av alle teiner i hummerfisket. Fisk og skalldyr som setter seg fast i disse slipper sjelden ut igjen, og dyr som dør i teinen tiltrekker seg nye dyr som blir fanget. Slike ”spøkelsesteiner” bidrar til store tap hvert år. 
I 2015 ble et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet igangsatt med mål om å kartlegge omfanget av spøkelsesfiske. Ved hjelp av Norges Dykkeforbund har det siden desember 2015 blitt samlet inn over 3.000 tapte fiskeredskaper i form av spøkelsesteiner, ruser og garn av frivillige dykkere over hele landet. Funnene viser at det sitter en hummer i 10 prosent av teinene og krabbe i 30 prosent av dem.

Forurenser havet

President Sigurd Paulsen i Norges Dykkeforbund forteller at de tok initiativ til å delta i prosjektet da forbundet mottok en pengegave fra Sparebankstiftelsen DnB i 2015 til ryddeaksjoner under vann.
– Vi satte av en million kroner av gaven til å mobilisere for å få opp spøkelsesteiner det påfølgende året. Dykkerklubbene får 400 kroner for hver teine som rapporteres inn. Funnene viser at én av ti teiner fortsetter å fiske hele tiden. Teinene forurenser også fordi de er laget av plast, sier Paulsen.

– Et enormt problem

Styreleder i Foreningen Hummerhuset, Åge Wee, jobber med bevaring av hummerbestanden. Wee mener at spøkelsesteinene utgjør et stort problem.
– Det er skremmende å tenke på at det i hver tiende teine sitter en hummer som holder på å dø. Det dør enorme mengder skalldyr og fisk på denne måten. I Haugesund-området, der jeg dykker ofte, ligger det spøkelsesteiner med kun få meters avstand. Frivillige dykkere over hele landet har engasjert seg og gjort en kjempeinnsats for å hente opp teiner, noe vi i Foreningen Hummerhuset er svært takknemlige for, sier Åge Wee.

Tusenvis av teiner mistes årlig

Generalsekretær Sølve Stubberud i Norges Dykkeforbund forteller at det er vanskelig å anslå hvor mange teiner som mistes hvert år, men at det er snakk om flere tusen bare i den to måneder lange hummersesongen.
– Tilbakemeldinger fra dykkerne tilsier at det fremdeles er store mengder tapte fiskeredskaper som ikke er hentet opp. Vi håper myndighetene ser at dette er et alvorlig problem, og at det på sikt kan komme på plass en panteordning for spøkelsesteiner som rapporteres inn, sier generalsekretæren i Norges Dykkeforbund.