Fiskefartøy over 500 bruttotonnasje fikk fra 1.juli i fjor krav om innføring av sikkerhetsstyringssystem (ISM). Fra 1.juli i år skal også fartøy under 500 bruttotonn ha lignende sikkerhetssystem på plass.

Ved hjelp av en applikasjon kan fiskerne nå ha kontroll på sikkerhetsstyringen i fiskebåten kun ved hjelp av mobilen. Det betyr bort med permer og papir, og inn med mobiler og nettbrett.

Digitalt

Tromsø-selskapet North Agency har utviklet et digitalt verktøy for sikkerhetsstyring for fiskefartøy. Verktøyet har de kalt North Safety, og har både en applikasjon til iPhone og andre Smartphones, samt egen nettside knyttet opp mot styringssystemet.

-Fiskerne får alt opp på mobilen eller nettbrettet, og trenger ingen perm med papirer som opptar plass, forklarer gründer bak det digitale sikkerhetsstyringssystemet, Marius Storli. Her ligger all dokumentasjon lett tilgjengelig, som alle på båten kan oppdatere når de går ombord, bare noen sveip og mobiltrykk unna.

-Fiskerne kan melde avvik der og da, i stedet for å vente til de har bedre tid. Det gjør at terskelen kan være mye lavere for å melde fra.

Tilpasser systemet

Storli har lang erfaring med sikkerhetsstyringssystemer fra skipsfarten, og har totalt 22 års yrkeserfaring innen maritim virksomhet. I 2014 etablerte han shippingselskapet North Agency i Tromsø, og har nå tatt rådgivning og utvikling av sikkerhetsstyring et hakk videre med North Safety. Systemet kan tilpasses for å serve alt fra store havgående fiskefartøy til små kystfiskefartøy, og i rederier med flere fartøy har sikkerhetsansvarlig i rederiet tilgang til en egen nettside som kan styre systemet for flere fartøy.

Fiskere, som kun har ett fartøy, kan gå sammen med andre fiskere om en lisens, der de har en felles og en egen plattform beregnet på hvert enkelt fartøy. Grovt sett kan man si at 75 prosent av innholdet, med tanke på HMS og sikkerhet, er likt hos alle kystfiskefartøy, mens 25 prosent er spesifikt hvert enkelt fartøy, forklarer han videre.

-Det er enkelt og tilgjengelig, der man har HMS-systemet med seg til enhver tid, sier Storli. Han har dessuten fått henvendelser fra andre bransjer for å tilpasse systemet til deres behov og bruksområde.

Oppfyller kravene

North Safety er allerede et etablert system for havfiskeflåten og hurtigbåter, og har vært installert og testet ut på et fiskefartøy i Barentshavet. Nå har også en demoutgave blitt installert og testet på tre sjarker, med god erfaring.

-Fiskerne tente på dette og tok det veldig greit. Utfordringen er å gjøre systemet så enkelt at man vil bruke det, og samtidig tilfredsstille forskriftene fra Sjøfartsdirektoratet, forteller han. De har fått støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle programvaren, noe som har gjort det kostnadsmessig mulig å gjennomføre prosjektet. North Safety tilbyr også sine tjenester der rederi og fiskere kan sette ut deler eller hele sikkerhetsarbeidet til dem.

-Det betyr at vi er sikkerhetsansvarlig for fartøyene, har døgnbemannet vakt og håndterer blant annet avviksmeldinger. For kystfiskeflåten vil dette forenkle sikkerhetsarbeidet ytterligere, avslutter Storli.

Forventer i bruk

-Fra 1.juli 2017 har vi en klar forventning om at fiskerne har etablert og tatt i bruk sikkerhetsstyringssystemet. Vi bruker tiden frem til sommeren til å veilede om det nye regelverket, og legger stor vekt på det under våre inspeksjoner om bord. Det forteller Geirmund Eikje i Sjøfartsdirektoratet og legger til at de legger fortløpende ut relevant informasjon på nettsiden yrkesfisker.no.

Samtidig vil en offisiell veiledning bli publisert i løpet av kort tid, og at denne kan være med å klargjøre enkelte av kravene. Han påpeker imidlertid at veilederen ikke vil dekke alt, og at det derfor er viktig at rederiene raskt kommer i gang med sine sikkerhetsstyringssystem, og får på plass det viktigste først. Foreløpig har direktoratet delte erfaringer med hvordan dette er etablert på fartøyene.

-Vi ser at mange allerede har gjort et godt stykke arbeid, og mange har i lengre tid hatt gode rutiner for sikker drift. Det som i mange tilfeller mangler er et system hvor dette kan dokumenteres. Mange trenger hjelp for å komme i gang, men når systemet er implementert går som regel ting seg til. Ser vi hen til større fiskefartøy, over 500 brt, som fikk krav ISM fra 1.juli 2016, var erfaringene nokså like, kan Eikje fortelle.

Geirmund Eikje

-Vi bruker tiden frem til sommeren til å veilede om det nye regelverket og legger stor vekt på det under våre inspeksjoner om bord, sier underdirektør avdeling fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet, Geirmund Eikje. Pressefoto: Sjøfartsdirektoratet.

Tilbyr hjelp

Han kan fortelle om stor motstand i starten hos mange rederier, men at ting har gått seg til etter hvert.

-Vi føler oss nokså sikre på at dette også vil bli tilfellet for de rederiene og fiskerne som har mindre fartøy. Vi har faktisk ikke fått så mange reaksjoner etter at det nye regelverket trådte i kraft. Det skyldes nok i stor grad at vi hadde en god dialog med de ulike fiskeriorganisasjonene i forkant av innfasingen, fortsetter han.

Eikje legger ikke skjul på at enkelte nok synes det nye regelverket bare er en ekstra byrde i en allerede hektisk hverdag, men at mange faktisk ser nytten av det å få et system rundt fartøydriften. Eksempelvis at en planlagt styring av vedlikeholdet ombord medfører mindre driftsavbrudd og dermed økt inntjening. Fiskerne har møtt på noen utfordringer underveis for å få sikkerhetssystemet etablert på sine fartøyer. Blant annet skal ting dokumenteres, og ifølge Eikje oppleves det for mange som en stor utfordring å lage en systematikk rundt dette.

-Det er på mange måter en ny måte å tenke på for mange. Noe av usikkerheten kan nok relateres til manglende kunnskap om systematisk sikkerhetsstyring og verktøy som er vanlig å bruke for å oppnå dette. Mange trenger rett og slett litt bistand for å komme i gang, og heldigvis har vi mange aktører som tilbyr hjelp i en oppstartsfase, avslutter han.