Regjeringen har i dag bestemt å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strykturkvote i havfiskeflåten.


( 10.06.2014 )


– Dette vil gjøre struktureringsprosessen enklere og mindre tungrodd, og spare reierlagene for administrive kostnader, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

I havfiskeflåten har det vært et vilkår for strukturering at det er et eierfellesskap mellom fartøyet som går ut av fiske og fartøyet eller fartøyene som får strukturkvote for første gang.

 

Endringen innebærer en forenkling av regelverket, og vil spare næringen for administrative kostnader knyttet til eierendringer og omorganisering ved strukturering. Endringen fører også til at havfiskeflåten og kystfiskeflåten får sammenfallende regler.

 

Forslaget innebærer at det er opp til reierlagene seg i mellom å avtale hvilke fartøy det skal søkes om tildeling av førstegangs strukturkvote for. Tildelingen av strukturkvote er alltid avhengig av at de andre vilkårene for tildeling er oppfylte, og at fiskeriforvaltningen gjør nødvendige tiltak.