Fiskeindustrien og Råfisklaget ble tirsdag enige om et forsiktig løft av minsteprisene for torsk. De tre største størrelsene av torsk øker med 25 øre per kilo – den minste med 50 øre per kilo.


( 17.09.2013 )


[raw]

Enigheten om økning av torskeprisene seer partene som et tegn på at bunnen er nådd og at man ser positive trekk i markedet, opplyses det i en pressemelding.

 

Øvrige minstepriser for fisk videreføres på dagens nivå, med unntak av lyr som også får et løft for de to største størrelsene med 2-3 kroner pr. kg.

For en sjark som leverer to tonn med liten torsk betyr økningen en teoretisk merpris på 1000 kroner, – halvparten for stor torsk.

 

 

Nye og endrede minstepriser gjeldende mandag 23. september 2013 og inntil videre:

 

Torsk over 6,0 kg     kr  13,50         (+ kr 0,25)

Torsk 2,5-6,0 kg       kr  10,75         (+ kr 0,25)

Torsk 1,0-2,5 kg       kr    9,75         (+ kr 0,25)

Torsk under 1,0 kg   kr    8,50         (+ kr 0,50)

 

Lyr over 2,0 kg         kr  13,00         (+ kr 3,00 )

Lyr 1,0-2,0 kg           kr  10,00         (+ kr 2,00 )

Lyr under 1,0 kg       kr    5,00         (  uendret )

 

[/raw]