DEL

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag drøftet nye minstepriser for fisk gjeldende for perioden september til desember 2010.


( 22.09.2010 )

[raw]

Partene er denne gang enige om hvilke minstepriser som skal gjelde i perioden. Det ble ikke oppnådd enighet i de tilsvarende prisdrøftelsene i mai. Drøftelsene førte til at minsteprisene for alle vektklasser av sei, går opp. Samtidig økes minsteprisen for hyse og for en vektklasse av torsk.

 

Hensynet til utviklingen i de viktige markedene for saltfisk og klippfisk, har gjort at partene er enige om å videreføre vektgrensen for stor fisk på 6,5 kg, som ble opprettet ved inngangen til 2010-sesongen. Denne vektgrensen vil bli videreført gjennom vintersesongen 2011.

 

I den kommende prisperioden, er det relativt små kvantum fersk fisk som skal omsettes. Store deler av fangstene vil bli landet som ombordfryst fisk. Normalt vil dette gi en god omsetningssituasjon for fiskeflåten, med relativt sett gode priser.

 

Følgende minstepriser er avtalt:


 
Art/størrelse:            Ny pris pr kg:        Endring fra gjeldende pris:
Torsk over 6,5 kg    kr 17,00                Uendret
Torsk  2,5-6,5 kg    kr 14,25                Uendret
Torsk 1,0-2,5 kg     kr 12,50                 ( + kr 0,25 )
Torsk under 1,0 kg  kr 9,25                  Uendret

Hyse over 8 hg, snørefanget   kr 10,75       Uendret pris
Hyse over 8 hg, andre redskaper kr  8,25  ( + kr 0,50)
Hyse under 8 hg    kr 5,50                         ( + kr 0,25 )

Sei over 2,3 kg     kr 9,00                         (+ kr 0,50)
Sei 1,2-2,3 kg     kr 7,00                          (+ kr 0,50)
Sei under 1,2 kg    kr 5,75                        (+ kr 0,50)

 

Det er innført minstepris for piggvar med kr 35,00 og vektklassene for kveite er justert. Øvrige justeringer for andre arter/varegrupper vil fremgå av den komplette minsteprislisten og rundskrivet som vil bli lagt ut på   www.rafisklaget.no.

 

Minsteprisene vil gjelde fra og med mandag 27. september 2010 og inntil videre, men ikke ut over 12. desember 2010.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.