Norges Råfisklag og fiskeindustrien ved Sjømat Norge, NSL og Fiskekjøpernes forening ble i går enige om vårens og sommerens nye minstepriser for fisk.

Minsteprisene øker for alle størrelser av torsk, blåkveite og rødspette, mens de justeres ned for hyse og sei. Endringene framgår av etterfølgende oversikt. Minsteprisene for øvrige fiskeslag videreføres på dagens nivå. Det vises forøvrig til den komplette prislista som vil bli tilgjengelig på www.rafisklaget.no.

Nye og endrede minstepriser pr. kg gjeldende fra og med mandag 25. april 2016 og inntil videre:

Torsk over 6,0 kg                               kr 18,00                     (+ kr 1,00)

Torsk 2,5-6,0 kg                                 kr 17,75                     (+ kr 1,25)

Torsk 1,0-2,5 kg                                 kr 16,50                     (+ kr 1,25)

Torsk under 1,0 kg                             kr 13,75                     (+ kr 1,25)

Hyse over 0,8 kg (snørefanget)           kr 12,25                     (kr 0,50)

Hyse over 0,8 kg (andre redskaper)    kr  8,50                     (kr 0,75)

Hyse under 0,8 kg*                            kr   6,25*                   (kr 0,25)

Sei over 2,3 kg                                   kr 10,00                     (kr 0,50)

Sei 1,2-2,3 kg                                     kr  9,25                     (kr 0,25)

Sei under 1,2 kg                                 kr   7,75                     (kr 0,50)

Blåkveite over 2,0 kg                          kr 26,00                     (+ kr 2,50 )

Blåkveite 1,0-2,0 kg                            kr 23,00                     (+ kr 4,00 )

Blåkveite under 1,0 kg                        kr 19,00                     (+ kr 5,00 )

Blåkvetehoder                                    kr   5,00                     (+ kr 1,50 )

Rødspette over 650 g                          kr   6,50                     (+ kr 0,50 )

Rødspette under 650 g                        kr   6,50                     ( tidligere fri pris )

*I perioden 25.4. til 29.5.2016 er minsteprisen for hyse under 0,8 kg kr 5,00 pr. kg.