Etter krevende drøftelser ble det i går enighet mellom Norges Råfisklag og fiskeindustrien ved FHL og NSL om nye minstepriser for fisk. Partene ble enige om å videreføre minsteprisene for torsk og hyse på dagens nivå.


( 17.04.2013 )

[raw]

Minsteprisene for sei går ned med 0,75 og 1 krone per kilo. Minsteprisene for blåkveite går ned med 2 kroner per kilo og de to største størrelsene av kvitlange og brosme går ned med henholdsvis 0,50 og 0,25 kroner per kilo. Øvrige minstepriser videreføres på dagens nivå.

 

Nye og endrede minstepriser gjeldende fra og med torsdag 18. april 2013 og inntil videre:

 

Sei over 2,3 kg kr 8,50 (

 

kr 0,75)

Sei 1,2-2,3 kg kr 7,25 (

 

kr 0,75)

Sei under 1,2 kg kr 5,25 (

 

kr 1,00)

Blåkveite over 2,0 kg kr 21,00 (

 

kr 2,00 )

Blåkveite 1,0-2,0 kg kr 16,00 (

 

kr 2,00 )

Blåkveite under 1,0 kg kr 11,00 (

 

kr 2,00 )

Kvitlange over 2,0 kg kr 8,00 (

 

kr 0,50 )

Kvitlange 0,7-2,0 kg kr 7,00 (

 

kr 0,50 )

Brosme over 2,0 kg kr 8,00 (

 

kr 0,25 )

Brosme 1,0-2,0 kg kr 6,00 (

 

kr 0,25 ) [/raw]