Norges Råfisklag og fiskeindustrien har blitt enige om vinterens nye minstepriser for fisk. Det var flere tøffe runder og satt langt inne for begge parter å komme fram til enighet om de nye prisene.


( 05.01.2011 )

[raw]

Ut fra gjeldende minstepriser justeres prisene for de tre største størrelsene av torsk og alle størrelsene av sei opp med 25-50 øre pr. kg. Hyseprisene videreføres på dagens nivå.

 

Partene møttes første gang i begynnelsen av desember, og det har vært en pause i 4 uker fram til dagens møte. Følgende minstepriser vil gjelde fra og med mandag 10. januar 2011:

 

Art/størrelse:                                     Ny pris pr kg   Endring fra gjeldende pris:

 

Torsk over 6,5 kg                              kr  17,50              (+ kr 0,50 )

Torsk 2,5-6,5 kg                                kr  14,50              (+ kr 0,25 )

Torsk 1,0-2,5 kg                                kr  12,75              (+ kr 0,25 )

Torsk under 1,0 kg                            kr    9,25              ( uendret  )

 

Sei over 2,3 kg                                   kr    9,50             (+ kr 0,50)

Sei 1,2-2,3 kg                                     kr    7,25             (+ kr 0,25)

Sei under 1,2 kg                                 kr    6,00             (+ kr 0,25)

 

Hyse over 8 hg, snørefanget               kr  10,75             ( uendret )

Hyse over 8 hg, andre redskaper         kr    8,25            ( uendret )

Hyse under 8 hg                                 kr    5,50            ( uendret )

 

Rogn av torsk og kvitlange                  kr    8,50            ( – kr 1,50)

 

Øvrige justeringer for andre arter/varegrupper vil fremgå av den komplette minsteprislisten og rundskrivet som vil bli lagt ut på www.rafisklaget.no.

 

De nye minsteprisene vil gjelde fra og med mandag 10. januar 2011 og inntil videre, men ikke ut over 15. mai 2011.

[/raw]