DEL

Fredag 11.oktober undertegnet Norge og Russland fiskeriavtalen for 2014 i St. Petersburg. Avtalen innebærer en torskekvote på 993 000 tonn i Barentshavet.


( 12.10.2013 )

[raw]

– Jeg gleder meg over at vi igjen har inngått en ansvarlig avtale hvor vi har tatt hensyn til både biologi og næringens behov for forutsigbarhet og praktisk gjennomføring av fiske. Jeg er spesielt fornøyd med at forhandlingsresultatet ligger tett opp til de vitenskapelige rådene fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES), sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

-Kvoteavtalen er totalt verdt ca 15 milliarder kroner i førstehåndsverdier og dette legger gode rammer for både verdiskaping i Norge og eksport til verdensmarkedene, sier Berg-Hansen

 

Årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble avholdt i St.Petersburg, og protokollen ble undertegnet av departementsråd Arne Røksund og nestlederen for det føderale fiskeribyrået, Vasiliy Sokolov (FKD)(HI)

 

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2014 settes til 993 000 tonn. Dette er en nedgang på 7 000 tonn fra 2013. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2014 vil være 443 735 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

 

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 178 500 tonn for 2014. Dette er 21 500 tonn lavere enn i 2013. Den norske hysekvoten vil med dette være på 88 115 tonn, inkludert forskningskvoten. Loddekvoten for 2014 er satt til 15 000 tonn, i tråd med rådet fra ICES. Dette er en kraftig reduksjon fra 2013 hvor kvoten er på 200 000 tonn. Totalkvoten for blåkveite i 2014 videreføres på 19 000 tonn.

 

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2014.

 

– Norge og Russland har i fiskerikommisjonen over mange år gjennomført en langsiktig og ansvarlig forvaltning. Dette kjennetegner også årets forhandlinger som har foregått i en konstruktiv og god atmosfære, avslutter Berg-Hansen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.