Norges Råfisklag og fiskeindustrien ved Sjømat Norge, NSL og Fiskekjøpernes forening ble i går enige om høstens nye minstepriser for fisk.


( 23.09.2015 )

Minsteprisene øker for alle størrelser av torsk, for den minste hysa, de to minste størrelsene av sei, de to største størrelsene av både kvitlange og brosme og for alle størrelser av steinbit. Minsteprisen for stor hyse fanget med andre redskaper enn snøre, justeres ned.

Endringene framgår av etterfølgende oversikt.

Minsteprisene for øvrige fiskeslag videreføres på dagens nivå. Det vises forøvrig til den komplette prislista som vil bli tilgjengelig på www.rafisklaget.no.

Nye og endrede minstepriser gjeldende fra og med mandag 28. september 2015 og inntil videre:

 

Torsk over 6,0 kg                                 kr 16,50                       (+ kr 0,25)

Torsk 2,5-6,0 kg                                   kr 15,50                       (+ kr 0,50)

Torsk 1,0-2,5 kg                                   kr 14,00                       (+ kr 0,75)

Torsk under 1,0 kg                               kr 11,50                       (+ kr 0,50)

 

Hyse over 0,8 kg (snørefanget)             kr 13,00                       ( uendret )

Hyse over 0,8 kg (andre redskaper)       kr 10,00                       (- kr 0,50)

Hyse under 0,8 kg                                kr   7,25                      (+ kr 0,25)

 

Sei over 2,3 kg                                     kr 11,00                       ( uendret )

Sei 1,2-2,3 kg                                       kr 10,00                       (+ kr 0,50)

Sei under 1,2 kg                                   kr   8,50                      (+ kr 0,50)

 

Kvitlange over 2,0 kg                            kr   9,50                      (+ kr 0,50)

Kvitlange 0,7-2,0 kg                              kr   8,50                      (+ kr 0,50)

Kvitlange under 0,7 kg                          kr   4,50                      ( uendret )

 

Brosme over 2,0 kg                              kr   9,50                      (+ kr 0,50)

Brosme 1,0-2,0 kg                                kr   8,00                      (+ kr 0,50)

Brosme under 1,0 kg                            kr   4,50                      ( uendret )

 

Flekksteinbit over 3,0 kg                       kr 11,50                       (+ kr 1,00)

Flekksteinbit 1,0-3,0 kg                         kr 10,00                       (+ kr 1,50)

Gråsteinbit minst 1,0 kg                         kr 10,00                       (+ kr 1,00)