Etter flere timers mekling på overtid har FHL og NNN godtatt meklingsmannens forslag til løsning i meklingen for Fiskeindustrioverenskomsten.


[raw]

Fristen for mekling mellom Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om Fiskeindustrioverenskomsten gikk ut ved midnatt natt til 5. juni. Etter flere timers mekling på overtid godtok begge parter meklingsmannens forslag til løsning.

 

– Vi er glad for at vi har fått en avtale. Samtidig er dette et resultat som blir kostbart for norsk fiskeindustri. Det er bekymringsfullt for konkurranseevnen til bedrifter i hvitfisksektoren som har hatt betydelige ufordringer de siste årene, sier administerende direktør Geir Andreassen i FHL.

 

Hovedpunkter i oppgjøret er:
– Generelt tillegg: kr. 1,-
– Overenskomstens minstelønnssatser for voksne arbeidere (over 18 år) justeres opp til kr. 140,- inklusiv det generelle tillegget (kr. 1,-) og «likelønnstillegget” (kr. 0,50).
– Økningen i overenskomstens minstelønnssatser kan medføre at lokalt avtalte timelønnstillegg reduseres tilsvarende. Dette gjelder lokalt avtalte timelønnstillegg, bedriftsvis grunnlønn, bonus, produksjonspremier, akkorder mv.
– Det innføres automatisk justering av minstelønnssatsene til erstatning for dagens forhandlingsløsning.
– Lavlønnsordningen av 1980 (garantitillegget) avvikles .
– Overenskomstens ansiennitetstrinn for ett, tre og fem år økes, samt at det innføres et nytt prinsipp om at tilleggene gis på hverandre (ytterligere tillegg).
– 1 års satsen økes fra kr. 1,- til kr. 2,50
– Etter 3 år ytterligere kr. 3,- (økning fra kr, 3,- til kr, 5.50) år, 
– Etter 5 år ytterligere kr. 5,- (økning fra kr. 6.50 til kr 10.50) 
– Fagbrevtillegget økes fra kr. 8,50 til kr. 9.50.
– Lønn for arbeidstagere under 18 år; 80% av overenskomstens minstelønnsats.
– Skifttillegget beregnes ut fra faktisk timelønn.

[/raw]