Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å justere bifangstordningen for Øst-Finnmark ut 2008. – Justeringen innebærer at det enkelte fartøy som deltar i fiske på ukesbasis kan ha 45 % torsk i fangsten, uavhengig av torskeandelen i den enkelte fangst, sier statssekretær Vidar Ulriksen.


( 28.11.2008 )


[raw]

Det vil etter endringen ikke være nødvendig å holde andelen torsk under 50 % i fangstene eller ved landing. Fiskerne får adgang til å avregne innenfor den enkelte uke og innenfor 45 %. Torskefangst som overstiger den fastsatte andelen på 45 % på ukesbasis vil være gjenstand for inndragning.

 

Andelen på 45 % regnes ut fra samlet fangst av torsk, hyse og sei. Endringen trår i kraft fra mandag 1. desember 2008, og er begrenset til fiske i Øst-Finnmark. Den eksisterende bifangstordningen vil gjelde øvrige områder som før.

[/raw]