I en utredning skriver SINTEF at det ligger store muligheter for Norge for produksjon av bærekraftig råstoff og nye produkter,


( 06.06.2014 )


For å realisere potensialet for dyrking og prosessering av tang og tare, er det behov for bevisstgjøring om mulighetene som ligger i å utvikle en ny marin industri innenfor den voksende bioøkonomien. Dette skriver SINTEF.

 

I en utredning skrevet på oppdrag for Innovasjon Norge tar SINTEF for seg hele verdikjeden og har hatt som mål å identifisere de viktigste faktorene for å løfte fram en ny næring. Både norske og utenlandske eksperter har kommet med innspill og bidratt gjennom diskusjoner rundt temaene.

 

SINTEF presenterer samtidig et forslag til en koordinert satsing for å støtte og fremskynde utviklingen av en ny industri basert på dyrkede makroalger, MACROSEA.