FNs organisasjon for Industriell utvikling (UNIDO) og EU, sammen med Kambodsjas myndigheter, etablerte i 2019 utviklingsprogammet Capfish (Programme for sustainable and inclusive growth in the fisheries sector).

Programmet har nå kommet så langt at det går fra å samle informasjon til å sette i gang med utviklingsprosjekter. I femårsperioden fra juli 1919 til juni 2023 er det stilt til rådighet 87 millioner euro fra EU og 11 millioner euro fra landets myndigheter. Det utgjør til sammen i overkant av en milliard norske kroner.

Mye av pengene skal brukes gjennom et eget program som skal gi økonomisk støtte til utvikling av bedrifter. Det vil først bli bevilget inntil 25.000 amerikanske dollar i støtte til mindre virksomheter og inntil 100.000 amerikanske dollar til større bedrifter. I første omgang vil det bli bevilget støtte til 20 – 40 bedrifter. Etter hvert vil inntil 500 virksomheter i ulike størrelser og ulike deler av verdikjeden i landets fiskerier, motta støtte fra programmet.