Ulstein Bridge Alarm System (Ulstein BAS) er akkurat blitt typegodkjent av Det Norske Veritas (DNV). Produktet er utviklet av Ulstein Elektro som ligger i forkant av markedet, og er alene om å ha typegodkjenning for denne typen produkter.


( 14.04.2009 )


[raw]

Ulstein BAS er designet for å overvåke aktiviteten på broen og varsle kapteinen og andre kvalifiserte navigatører dersom broen skulle være ubemannet, eller dersom det skulle oppstå en situasjon der det er behov for assistanse fra andre offiserer.

 

-Systemet varsler først vakthavende offiser via en forhåndsvarsling på broen. Dersom vakthavende ikke responderer, vil systemet deretter varsle kapteinen eller andre kvalifiserte offiserer, sier utviklingssjef for Ulstein BAS, Roar Kjærstad Husby.

 

Ulstein BAS er et svært fleksibelt system som tilpasses den enkelte kunde. Alle konfigurasjoner kan utføres via operatørpanelene. Kabinettene er svært kompakte og fronten er praktisk utarbeidet slik at det er enkelt å finne tilkoblingspunkter. Pluggbare forbindelser gjør det enkelt å installere systemet og utføre feilsøk.

 

-Panelet til brovaktalarmen består av både visuelle alarmer og lydvarsling. Alarmene iverksettes av ulike systemer og eksternt navigasjonsutstyr på broen. Alt utstyr på broen som gir lydvarsling, skal kobles til Ulstein BAS, sier Kjærstad Husby og fortsetter.

 

-En annen funksjon ved brovaktalarmen er en “dødmannssystem” som gjør det mulig å oppdage om broen er ubemannet, eller om operatøren av en eller annen grunn er indisponert. Dette kontrolleres ved at systemet registrerer aktivitet ved gitte tidsintervaller. Dersom alarmen aktiveres og ikke blir besvart eller dersom det oppdages at operatøren er indisponert , sendes det automatisk varselsignaler videre til andre deler av skipet for å varsle kapteinen og andre navigatører med bakvakt. Den vil også kalle opp navigatører med bakvakt for manuell og umiddelbar aktivering av alarmen fra broen, for varsling og tilkalling av kaptein og andre navigatører med bakvakt.

 

Ulstein BAS er først ute med denne typen godkjenningssertifikat. Systemet oppfyller kravene i IMO-resolusjonen og ytelseskravene til et bronavigasjonssystem (BNWAS) og klassenotasjonene for ”en-manns-bro-operasjon”. Det vil komme en ny standard i samsvar med IEC senere i 2009, og typegodkjenningen for Ulstein BAS oppfyller allerede dette, forteller Kjærstad Husby til slutt.

[/raw]