EU-kommisjonen har vedtatt en støttepakke til maritime næringer i Portugal. Pakken, som er på 506 millioner dollar, består av en portugisisk egenandel på 114 millioner og 392 millioner i støtte fra EU.

Ifølge EUs kommisær for miljø, maritime aktiviteter og fiskeri, Karmenu Vella, er pakken et program for bærekraftig vekst i næringene.

– Investeringer knyttet til programmet vil skje i portugisiske fiskerier, akvakultur og maritime prosjekter som er både miljømessig og økonomisk sunne. Jeg er overbevist om at pakken vil gjøre det mulig for portugisiske fiskere og fiskeoppdrettere å møte fremtiden med trygghet, og gjøre at portugisiske fiskeriog kystmiljøer blomstrer, uttalte Vella da programmet ble gjort kjent.