Etter en lang rekke forhandlingsrunder har Norge, EU og Færøyene blitt enige om en langsiktig avtale om fordeling og forvaltning av makrell.

– Gjennombruddet i makrellforhandlingene er etterlengtet, og det er svært gledelig at de tre viktigste kyststatene har blitt enige om en langsiktig makrellavtale. Avtalen innebærer at sentrale rammevilkår har blitt avklart, og legger til rette for aktivitet og verdiskaping i den norske pelagiske industrien, sier og havbruksnæringens landsforening (FHL).

 

FHL har deltatt i den norske forhandlingsdelegasjonen og har arbeidet tett med norske myndigheter for å komme frem til en akseptabel løsning. FHL har vært representert ved
industridirektør Sverre Johansen.

 
Vi har brukt lang tid på å komme til enighet, og den uavklarte situasjonen har vært krevende og skapt usikkerhet. Det er derfor positivt at partene har vist vilje til å finne løsninger, og avtalene som nå er inngått vil normalisere fiskerisamarbeidet mellom Norge, EU og Færøyene, sier sier Sverre Johansen i FHL.

 
– Et konstruktivt og tillitsfullt samarbeid mellom kyststatene om forvaltningen av delte fiskebestander er en viktig premiss for å øke verdiskapingen i sjømatnæringen, sier Johansen.