En feil bokstav i en epostadresse gjorde at fisker Jarle Magne Johansen fra Smøla, som fisker med sjarken Ramsøyfjord, endte med en inndragning på 14.980 kroner.

I en klage sendt til Fiskeridirektoratet skriver han:

– Under årets Lofotfiske kom jeg i skade for å fiske litt mer enn det tillatte kvantum for min kvote. Noe som er svært beklagelig, men det skyldes en feil hos Norges Råfisklag.

Jeg skal innrømme at jeg hadde liten oversikt over oppfisket kvantum, men viste og satte min lit til at det skulle komme en mail fra Råfisklaget når det var ti prosent igjen av kvantum, skriver Johansen i klagen.

Til slutt ringte fiskeren Råfisklaget. Han fikk da vite at han hadde overfisket kvoten. Hans kvote var 14.300 kilo, men han hadde levert 15.106 kilo, hele 806 kilo for mye. Det ble også avklart at årsaken til at han ikke var varslet, var at Råfisklaget hadde en feil bokstav i epostadressen hans.

Resultatet ble inndragning av fangstverdi med 19.641 kroner. Av dette ble han tilkjent 3.928 kroner i godtgjørelse for å bringe fangsten i land. Johansen har klaget saken inn til Fiskeridirektoratet. De har sendt den videre til Råfisklaget for endelig avgjørelse. Der er holdningen i slike saker at en fisker har et selvstendig ansvar for å vite hvor mye han fisker.