En oversikt over fiskefartøy som er førstegangsregistrert i Fiskeridirektoratets merkeregister i perioden april til og med juli, viser at langt over halvparten av fartøyene var åpne båter.

Åpne fiskefartøy brukes i hovedsak til fiske i beskyttede farvann. De siste årene har det blitt registrert et stort antall åpne fartøy som fisker krabbe, kreps, hummer eller leppefisk. En del fartøy brukes også fjordfiske med garn og line. Men blant nye fartøy, levert de siste årene, er leppefisk den dominerende aktiviteten.

Øien Båt AS på Stårheim i Stad kommune dominerer nå markedet for nye åpne båter. I firemånedersperioden fra april til og med juli, leverte selskapet mer enn halvparten av de åpne nybyggene. Av 57 nybygg var hele 31 åpne fartøy. Av disse er 18 oppgitt med lengde 6,20 meter og bredde 2,35 meter, som er målene til den mest populære serien Øien 620, som produseres på Stårheim.

Øien Båt AS er Norges største leverandør av åpne båter både til fiske og fritidsbruk. I fjor hadde bedriften 16 ansatte og en omsetning på 24 millioner og et driftsoverskudd på fire millioner kroner. De siste fem regnskapsårene har båtprodusenten hatt et samlet driftsoverskudd på hele 21 millioner kroner.