De Arabiske Emirater er porten til store land som Iran, Saudi Arabia og Irak, samt til mange andre små stater med høy kjøpekraft. Ikke uten grunn er Emiratene og Saudi Arabia blant de viktigste markedene for røykelaks. Eksporten til Emiratene, porten til den Arabiske Gulf, øker. Men det er fortsatt et stort potensial for mer eksport.


[raw]

En dag i Dubai, er en dag i Asia, Europa og Arabia på en og samme tid. Her finnes mennesker fra hele kloden. Pakistanere, indere, filippinere og thailendere er blant de dominerende gruppene. Landets opprinnelige arabiske befolkning er nesten fraværende i gatebildet.

 

Nesten bare utlendinger

Av Emiratenes samlede befolkning er bare 16,5 prosent av landets cirka 8,3 millioner landets egne innbyggere. 23 prosent kommer fra andre arabiske land, samt Iran. Hele 60,5 prosent av befolkningen er pakistanere, indere, bangladeshere, kinesere, filippinere, thailendere, andre asiater og vestlige. Bare 20 prosent av befolkningen er borgere av Emiratene. De resterende er i praksis gjestearbeidere med ulike visa og rettigheter.

De fleste fiskebutikker selger norsk laks. Fisken etterspørs både av private kunder, restauranter og hoteller.

 

Emiratene er et land som består av sju tidligere emirater, ofte kalt sjeikedømmer. Hovedstaden er Abu Dhabi, mens den største byen er Dubai. Emiratene konkurrerer seg i mellom om å tilby ulike fordeler for utenlandske selskaper som vil etablere seg i emiratene. Det lokkes med lav eller ingen skatt, og ”free zoner”.

 

Landet ønsker seg investorer, formuende personer og representanter for selskaper som vil etablere seg i emiratene. Det er også relativt enkelt å få oppholdstillatelse for arbeidskraft.

 

Regionalt handelssenter

Beliggenheten, med landegrense til Saudi Arabia, Oman, kort seilas til Iran og andre gulfstater, kombinert med stabile politiske forhold, har gjort Emiratene til et handelssenter i regionen. Selv om Emiratene bare har litt over åtte millioner mennesker, er dette en port til store markeder som Saudi Arabia, (29 millioner), Iran (41 millioner) og Irak (30 millioner). Disse tre landene har alene til sammen over 100 millioner innbyggere. I tillegg kommer små rike stater som Bahrain, Kuwait og Qatar.

Laksehoder finnes det marked for blant Emiratenes flere millioner asiatiske gjestearbeidere.

 

Kjøpesterke turister

De siste årene har Emiratene blitt et stadig mer populært reisemål for europeiske turister. I år det antatt at antallet turister vil passere ni millioner. En million av disse vil være britiske turister, og rundt like mange russiske. Emiratene tiltrekker seg, tross et lavt kostnadsnivå, i første rekke kjøpesterke turister.

 

Nettopp denne smeltedigelen av mennesker fra ulike kulturer, både bosatt i Emiratene og turistene, samt landets rolle som regionalt handelssenter, skaper et interessant marked for norsk fisk.

En indisk fiskehandler gjør klar for dagens salg. I kassen han setter på plass er det indisk makrell, en fiskeart som fiskes i store deler av Asia.

 

Etter en kraftig økonomisk tilbakegang i 2008 og 2009 er Emiratene igjen på føttene. Investorseminarer, bankseminarer og luksus for de som har penger, trekker turister og forretningsreisende til landet.

 

Viktig for innenlandsk konsum

De asiatiske gjestearbeiderne som holder landet i drift, er i vår målestokk ofte underbetalte. Men mange asiater har bygget seg opp små formuer ved å tilbringe noen år i Dubai. En liten tur på fiskemarkeder og i hypermarkeder som franske Carrefour, viser raskt at landets gjestearbeidere er viktige for det innenlandske konsumet.

 

2.300 tonn sjømat fra Norge

Norge eksporterte i fjor 2.300 tonn sjømat til en verdi av 101 millioner kroner til De Arabiske Emirater. Det aller meste ble konsumert i landets restaurant og hotellsektor eller eksportert til naboland. Tidligere har svært mye røykelaks blitt eksportert til Saudi Arabia. Men kvantum er raskt fallende siden importen nå går mer direkte. Det skyldes blant annet at Saudi Arabia importerer direkte uten å gå via importører i Emiratene. Saudi Arabia var i fjor det tredje største markedet for røykt laks. Bare Italia og Australia importerte mer norsk laks.

Norsk laks servert på en ”fransk” restaurant i Dubai.

 

Mye tyder imidlertid på at røykelaks produsert av amerikansk villaks foredlet i Kina, vil øke sine markedsandeler, delvis som følge av mindre antiamerikanske holdninger i Saudi Arabia og delvis på grunn av prisforskjeller som nå utnyttes av villakseksportører. Amerikanske handelsmyndigheter har til nå drevet aktiv markedsføring av laks i denne delen av verden. Ett av argumentene har vært at det er god tilførsel av lokal sjømat.

 

Også skotsk laks har i senere tid blitt markedsført aktivt i Dubai. Det er i første rekke restaurantmarkedet skottene har konsentrert seg om. Laks selges i superog hypermarkeder som hel, koteletter og filet. På tradisjonelle fiskemarkeder selges det også ryggbein og hoder. Begge deler er ettertraktet blant asiatiske gjestearbeidere. Det er nesten like lett å få kjøpt seg en curry med laksehode i Dubai som i Singapore.

 

Det årlige fiskekonsumet i Emiratene er på 51,1 kilo per person. Det skyldes delvis at mange av de utenlandske arbeiderne kommer fra land hvor sjømat er en viktig del av kostholdet. I Emiratene får mange av disse en kjøpekraft som gjør det mulig å kjøpe sjømat.

 

Stor import av fersk fisk

Emiratene sin egen fiskefangst er rundt 90.000 – 120.000 tonn per år. Noe spises i landet, noe eksporteres. Den lokale fangsten består i stor grad av bunnfisk som grouper, kaninfisk, kingfish og mullet, samt reker. Med et innenlandsk konsum på over 400.000 tonn, samt reeksport, er det ikke mulig for landet å dekke behovet for sjømat uten en stor grad av import.

Melkefisk er en populær art som både fiskes vilt og importeres fra oppdrettere i Sørøst-Asia.

 

Det er vanskelig å finne sikre nye tall for landets import og eksport av sjømat. Men i 2006 ble det importert 367.078 tonn til en verdi av litt over fire milliarder kroner. 51.154 tonn ble reeksportert i tillegg til eksport av 27.539 tonn av egen fangst.

 

Importert fisk utgjør en stor andel av det lokale fiskekonsumet. Fersk fisk importeres blant annet fra Iran, Oman og India. Kvantum av både fersk og fryst fra India har økt kraftig de siste årene. En liten sjekk på et par fiskemarkeder Kystmagasinet foretok tidligere i år, tydet på at sjømat fra Kerala i India har fått en markedsandel på 10 til 20 prosent. Fra Kerala importeres det i første rekke tigerreker, vannameireker, elvereker, mudderkrabbe, indisk makrell, oppdrettet tilapia, melkefisk og barramundi.

Gjestearbeidere fra mange land dominerer som kunder i de store hypermarkedene.

 

Den store importen fra Kerala skyldes både at den indiske delstaten kan tilby sjømat av høy kvalitet, men også at det er flere titusen indere fra Kerala med bakgrunn i eller kjennskap til lokal sjømat, som arbeider i Dubai. Fiskearter som tilapia og melkefisk er populær mat i Indonesia og Filippinene. Så populær at det har blitt lønnsom å hente fersk, hel tilapia fra India og Egypt, og fryst tilapia filet fra Kina.

 

Høy pris på fisk

Prisnivået på fisk er høyt. Svært mye fisk selges for priser mellom 50 og 150 kroner per kilo. Laks er sammenlignet med mye lokal viltfanget fisk, rimelig. Rett før påske solgte Carrefour tilapia for 116 kroner per kilo, koteletter for 92 kroner per kilo, mens hel laks 4 – 5 kg gikk for 67 kroner per kilo.

Norge eksporterte i fjor ett lite parti hermetisert makrell. En liten sjekk av utvalg og priser i hyllene til et supermarked viser at hermetisert norsk makrell kan være konkurransedyktig i pris.

 

Liten fersk usløyd tilapia på 250 – 300 gram, oppnår en pris på 30 til 40 kroner per kilo, mens kinesisk tilapiafilet koster 40 – 35 kroner per kilo. Den pelagiske fiskearten Indisk makrell i størrelsen 6 til 8 per kilo ble solgt for 22 kroner per kilo. Disse prisene illustrerer at norsk fisk har et lokalt marked.

 

Sanksjoner omgås

Fra Dubai går det en jevn strøm av smålastefartøyer. Både dhows, tradisjonelle lastebåter bygget i tre, og mer moderne lastefartøyer, som frakter matvarer, forbrukerelektronikk, klær, byggematerialer og annet til Iran. Noen av fartøyene tar med seg kjølelast, enten i containere eller i eget kjølerom. Mye av det som sendes er det vanskelig for iranske importører å kjøpe direkte. En del av det som går til Iran blir betalt med andre varer. På denne måte omgås mange av de vanskeligheter som FNs og ulike lands bilaterale sanksjoner har lagt for handel med Iran.

 

Fra null til tredje største marked

Norsk eksport av sjømat til land som Oman, Qatar, Irak og Bahrain er svært liten. I fjor ble det eksportert 2.465 tonn laks rund vekt til Emiratene. Det er god grunn til å tro at mye av denne laksen ble reeksport til land i hele gulfområdet. Emiratene fungerer som en port til denne regionen. I fjor ble det eksportert 52 tonn lodde til Emiratene.

Emiratene er en velfungerende stabil muslimsk stat. Dette gjør at mange selskaper har valgt å ha sitt hovedkvarter for Midtøsten her.

 

I årets første fire måneder har eksporten fra Norge økt til 999 tonn verdt 30,2 millioner kroner. I fjor ble det i samme periode eksportert 627 tonn verdt 30,9 millioner kroner. Veksten skyldes økning i eksport av laks fra 671 til 810 tonn rund vekt. Det er også importert 14 tonn fersk torsk fra Norge. Og kanskje mest interessant er at det plutselig er eksportert 114 tonn klippfisk av brosme til Dubai. Det har plassert landet som det tredje viktigste markedet for dette produktet. Bare Brasil og Martinique importerte mer klippfisk av brosme i årets første fire måneder.

 

Det er også eksportert 130 tonn fryst sild og 14 tonn fryst makrell. I fjor ble det ikke eksportert verken sild eller makrell til Dubai. Det er mange tegn på at Dubai er et undervurdert, betalingsdyktig marked, og ikke minst en viktig vei inn i de omliggende markeder for norsk sjømat.

 

 

Total eksport 2010 og 2011

Land

Tonn 2010

Tonn 2010

Verdi 2010

Verdi 2011

Emiratene

1633

2300

84,7

101,1

Saudi Arabia

392

728

24,5

46,6

Kuwait

182

223

9,5

12,0

Qatar

133

192

7,3

10,4

Bahrain

81

95

4,1

4,4

Oman

1

12

0,1

0,4

Totalt

2422

           3850

130,2

      174,9

Kilde Norsk Sjømatråd/SSB

 

 

Laks rund vekt 2010 og 2011

 

Tonn 2010

Tonn 2010

Verdi 2011

Verdi 2011

Emiratene

1909

77,3

2465

86,8

Saudi Arabia

517

24,3

968

46,2

Kuwait

198

9,3

271

12,0

Qatar

168

7,3

241

10,4

Bahrain

94

4,1

114

4,4

Oman

1

0,1

13

0,4

Totalt

 

 

    4072

160,2

Kilde Norsk Sjømatråd/SSB

 

Eksport til Emiratene og Saudi Arabia

Land

Produkt

2010

2011

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Arab. Emirater

Laks, fersk

1189

48,0

1463

50,8

Laks, fryst

12

0,5

201

6,8

Laks, fersk filet

34

2,4

27

2,2

Laks, fryst filet

163

11,1

292

20,2

Laks, røykt

162

15,3

74

6,6

Ørret, fersk

4

0,2

4

0,2

Ørret, fryst filet

58

3,0

Torsk, fryst filet

13

0,5

6

0,2

Hyse, fryst filet

1

0,0

6

0,2

Makrell, hermetisk

1

0,1

Lodde, fryst

52

0,2

Reker, pillede fryste

5

0,5

Kamskjell, ferske

3

0,1

9

0,4

Kongekrabbe, fryst

16

2,2

23

5,3

Kveite, fersk oppdrett

16

1,4

15

1,4

Torsk, fersk oppdrett

34

1,5

57

2,6

Kilde Norsk Sjømatråd/SSB

 

[/raw]