DEL

Kystmagasinet 9.13: Ulovlig fiske i internasjonalt farvann har stort sett resultert i reaksjoner som sanksjoner mot fartøyer. Det har redusert omfanget av IUU-fiske, men på langt nær fått en slutt på dette. Nå bruker EU sin makt, som verdens største importmarked for sjømat, til å tvinge flaggstatene til å pålegge fartøyene å installere elektronisk sporingsutstyr.


( 13.01.2014 )

[raw]

Elektronisk sporing vil avsløre hvor fartøyene fisker til enhver tid. Flaggstater som ikke tvinger fiskefartøyer til å installere slikt sporingsutstyr vil ikke kunne levere sjømat fisket med fartøyer fra disse statene.

 

Det blir vanskeligere og vanskeligere for piratene å gjemme seg ute i havet. Foto: FIS.arkiv.

 

EU viser muskler
EU-kommisjonen har innført forbud mot import av sjømat fisket med fiskefartøyer hjemmehørende i Belize, Kambodsja og Guinea. Nylig fikk Sør-Korea, Ghana og Curacao i de Nederlandske Antiller advarsel om at de sto i fare for å bli stengt ute av EUs sjømatmarked.

 

I fjor fikk Fiji, Panama, Sri Lanka, Togo og Vanuatu samme advarsel. Disse statene har nå implementert fiskeriforvaltningsplaner som blant annet innebærer installasjon av utstyr for elektronisk sporing av deres havgående fartøyer.

 

Til nå har Kystvakten og andre måttet lokalisere piratbåtene. Nå blir de tvunget til å fortelle hvor de er. Foto Terje Fugleset/M/S Rogne.

 

Korea endrer lovene
Koreanske myndigheter henvendte seg, i slutten av november, til EU og opplyste at de har vedtatt lover som vil pålegge landets 334 havgående fiskefartøyer å installere sporing ombord innen utgangen av juli 2014. Lite tyder på at Belize vil klare å få på plass installasjon av sporing like raskt. Et stort antall havgående fiskefartøyer er registrert i Belize. Til nå har landet vært et av de mest brukte bekvemmlighetsflagg for fiskefartøyer som fisker i uregulerte fiskerier i internasjonalt farvann, eller som er chartret for fiske i enkelte lands farvann.

 

At fartøy som er registrert i Belize er nødvendigvis ikke for at de skal kunne drive ulovlig fiske, men ofte for å unngå skatt eller andre kostnadsdrivende regler ved å være registrert i andre land. For redere som har flagget sine fartøyer til Belize vil det ikke være nok å installere utstyr for elektronisk sporing av fartøyet. De vil likevel ikke få selge fisken de fisker til det europeiske markedet før Belize har innført regler som tvinger alle fiskefartøyer til å installere utstyr for elektronisk sporing. Det vil nå antakelig skje en flukt av fiskefartøyer fra Belize sitt skipsregister.

 

Mumrinskie, en av mange pirater som tidligere opererte i Barentshavet. Her losses fisk i åpent hav. Foto Kystvakten.

 

Stoppet fisk fra norsk eksportør
Det skal medfølge godkjente fangstsertifikater for all fisk som eksporteres til EU. Fisk og annen sjømat som kommer fra land som EU ikke godkjenner, blir automatisk stoppet i det som kalles IUU-kontroll. En norsk eksportør fikk i august erfare at kontrollen er effektiv. Et parti med foredlet færøysk sild ble stoppet på vei til Danmark. Straks silden ble oppdaget i en såkalt IUU-kontroll, gikk følgende melding til fiskeridirektoratet i Bergen:

 

«Jeg skriver til dig for at informere dig om, at der i dag er blevet forhåndsanmeldt en forsendelse færøske sild (se vedhæftet) forarbejdet i Norge til IUU kontrol her i Danmark. Det er lykkedes for vores kontrolpersonale at stoppe transporten således, at silden ikke ankommer til Danmark. Som du sikkert er klar over, trådte Kommissionens forordning nummer 793/2013 i kraft 28. august 2013, og det blev fra og med denne dato forbudt at indføre sild og makrel med oprindelse i Færøerne uanset fangsttidspunkt».

 

Den samme kontrollen vil i fremtiden stoppe fisk fra land som ikke har implementert elektronisk sporing av deres fiskefartøyer.

 

Det er langt mellom piratene som fisker ulovlig i Barentshavet. Den innsatsen Norge gjorde med å sette søkelyset på piratfisket, gjorde at båtene trakk seg ut av Barentshavet. Foto: FIS.arkiv.

 

Sammenholde informasjon
AIS (Automatic Identification System) tillater i praksis at hvem som helst kan spore fartøyer i store deler av verden. Etter hvert som også satellittsporing blir pålagt i alle havfiskefartøyer, vil det komme på plass muligheter for myndigheter i ulike land til å følge fiskefartøyer.

 

For ulike fiskeriforvaltningsorganisasjoner som forvalter ulike havområder og fiskeressursene der, vil det bli mulig å lagre sporingsinformasjon. Skulle det være tvil om fisken fra et fartøy er fisket lovlig, eller til det tidspunkt som oppgis i et angitt internasjonalt farvann, vil informasjon i fangstsertifikatet kunne sammenholdes med informasjon fra elektronisk sporing.

 

Inntil nå har miljøorganisasjoner som Greepeace spanet på båter som driver ulovlig fiske. Nå vil stadig mer av spaningen kunne skje ved hjelp av internett og kobling mot elektronisk sporing. Foto Greenpeace/Gavin Parsons.

 

Markedsmakt mot IUU-fiske

Mens Norge gikk i bresjen med å få begrenset IUU-fisket i Barentshavet, har EU gått i front for å få på plass global kontroll. Til dette bruker de unionens markedsmakt. EU importerer sjømat til en verdi av over 16 milliarder euro årlig. Hvis et land ikke tilfredsstiller EUs krav til forvaltning av fiskeriene, vil all viltfanget sjømat fra dette landet bli stoppet. Det vil bety at fangstene må selges i andre, ofte dårligere betalte markeder.

 

I begynnelsen av november bekreftet Korea at de hadde igangsatt etterforskning for å finne ut opprinnelsen til en fiskelast ombord på det nederlandske fryseskipet Holland Klipper. Fartøyet hadde anløpt den koreanske havnebyen 31. oktober i år med en fiskelast verdsatt til 14 millioner amerikanske dollar.

 

Nå sitter miljøorganisasjoner og følger fartøyer, både fiskerbåter og fryseskip, på AIS. Dette verktøyet vil etterhvert bli stadig mer effektivt, og også fungere i områder hvor det nå brukes satelitt. Foto: FIS.arkiv.

 

Miljøgrupper følger med
Det ble antatt at frysefartøyet hadde tatt i mot fisk fra bort i mot 20 koreanske trålere i åpen sjø 95 sjømil fra kysten av Guinea i september. Miljøgruppen Environmental Justice Foundation (EFJ) hadde fulgt fartøyet ved hjelp av satellittsporing (Satellite Automatic Identification System (S-AIS). Omlasting i åpen sjø er forbudt både i Guinea og i henhold til EUs lover. Representanter for EFJ kontaktet det nederlandske fryseskipet og gjorde de oppmerksom på at de deltok i ulovlig virksomhet.

 

To dager tidligere, hadde samme organisasjon sporet den koreanske tråleren Kum Woong da den fisket ulovlig i Serra Leone sitt farvann, bare en sjømil fra kysten til øya Sherbro. Mest sannsynlig befant fisk fra denne tråleren seg også ombord i Holland Klipper.

 

EFJ sendte en «IUU varsling» til EU, samt nederlandske og koreanske myndigheter. Om ikke annet så viser denne saken hvor effektivt satellittovervåkning kan brukes til å slå ned på ulovlig fiske. Saken viser også at det ikke er vanskelig for ulike interessegrupper å få tilgang på AIS-informasjon, også om denne sendes via satellit. Mange fartøyer har allerede installert sporingsutstyr om bord, selv om de ikke er pålagt dette av flaggstaten, men av myndighetene i det enkelte lands sone som de har fisketillatelse i. «Fungerer» ikke utstyret risikerer de bøter, inndragning av fangst og fisketillatelse.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.