Med sin nye Fusion Technology har Northrop Grumman Sperry Marine (NGSM) tatt et langt steg mot en full integrasjon innen brosystem, og gjort dette kommersielt tilgjenglig og prismessig konkurransedyktig gjennom den nye instrumentserien VisionMaster FT.


( 25.03.2008 )

[raw]

Betegnelsen FT står for Fusion Technology.  Samtidig er det utviklet robuste nettverksløsninger som medfører en unik fleksibilitet i forhold til leveringsomfang, skipstyper og operasjonsmønster. Teknologien gir brukerne valgmuligheter som tidligere var begrenset av prosessorkapasitet og usikker datahåndtering. VisionMaster FT teknologien omfatter i hovedsak to typer instrument eller informasjonspresentasjon, radar og elektroniske kart, ECDIS.

 

Enkel oppgradering
Fusionteknologien er strukturert og oppbygget rundt samme hardware, dvs. alle instrumenter i serien er fysisk identisk, eksempelvis blir kartradarfunksjonen tilgjengelig gjennom installasjon av nødvendig programvare, vanlig radar kan således oppgraderes med noen tastetrykk og kjøp av kartinformasjon. ECDIS- og radarinstrumentene er også fysisk like og kan i teorien benyttes om hverandre, gjennom et styringsprogram som prioriterer radarpresentasjonen.

Fleksibiliteten i VisionMaster FT® medfører unike muligheter om deler av utstyret skulle bryte sammen på en reise eller overseiling. Full radarfunksjonalitet er for eksempel sikret helt til gjenstående intakte installasjon, som består av kun en radarantenne eller radarhode og en presentasjonsenhet. Fartøyet blir derfor i stand til å fullføre turen eller ta seg sikkert til lands med svært redusert navigasjonsinstrumentering.

 

Oppbygging
VisionMaster FT™ er som nevnt ovenfor basert på nøyaktig samme komponenter. De to hovedtypene instrument består av samme type prosessor og operatørinterface med valgfrie skjermalternativ fra 19 til 23 tommers flatskjermer. I tillegg er programvaren klargjort for Wide screen når denne funksjonaliteten blir industrielt tilgjengelig.

 

Skjermene håndterer både radar- og kartinformasjon enten enkeltvis eller i kombinasjon med hverandre. Presentasjon av automatisk fartøyidentifikasjon AIS er naturligvis en selvfølge, integrert gjennom en standard installert interface. I forhold til fiskefartøy betyr dette redusert antall skjermer, og mulig plassbesparelse i rorhusene på mindre båter.

 

Høy redundans
Gjennom hele utviklingsprosessen har systemsikkerhet og back-up vært et gjennomgående tema. Systemfleksibiliteten i fusionteknologien utnytter de gjensidige presentasjonsmulighetene i ECDIS og radarsystemene og øker redundansen i systemet betraktelig. 100 prosent redundans er kun hindret grunnleggende forskjellene mellom ECDIS og radar. ECDIS-systemet er et rent softwarebasert system mens radaren baserer seg på utsending og mottaking av høyfrekvente pulser og må derfor ha en intakt sender- og antenneenhet for å fungere. Driftsavbrudd grunnet instrumentsvikt blir derfor nærmest bare en teoretisk mulighet, i fiskerisammenheng kan en av samme grunn gjøre ferdig turen med full instrumentfunksjonalitet selv om noe skulle svikte.

 

Enkel montering
Lik teknologi gjør også at VisionMaster FT blir svært enkel å montere både som nyinstallasjon og som oppgraderinger i eksisterende fartøy. Fusionteknologien er i tillegg kompatibel med minst tre eldre generasjoner instrument, og muliggjør deloppgradering av eksempelvis radar, Eldre deler av instrumenteringer kan skiftes ut med nye VisionMaster FT komponenter og dermed strekke både budsjett og brukermessig levetid for investeringene. 

 

VisionMaster FT føyer seg naturlig inn som en del av totalintegrerte brosystemer, enten som delleveranser eller som del av en fullstendig NGSM integrert broinstrumentering. Instrumentporteføljen til Northrop Grumman Sperry Marine omfatter alt fra autopilot og logg, til repeatere og avanserte gyrosystem både fiberoptisk- og tradisjonell gyro.

 

Miljøvennlig teknologi
Alle instrument i serien kan utstyres med Green Passports, og er bl.a. installert i Miljødronningen, den nye miljøbåten til Naturvernforbundet.

 
VisionMaster FT har siden lanseringen tidlig i 2007 vist seg å bli en solid suksess. Markedet oppfatter dette som fremtidens instrument. Samtidig veier det tungt at oppgraderinger kan foretas i takt med slitasje på eksisterende anlegg, flere og flere setter pris på denne filosofien og velger VisionMaster FT som grunnstammen i sine broløsninger, innenfor tradisjonell handelsflåte, offshore og fiskeri.

[/raw]