DEL

Det er i dag bare kun to hovedprodusenter av navigasjonsekkolodd igjen i Europa. Resten ligger i Østen og USA. En av disse produsentene er norsk og ligger i Oslo! SKIPPER Electronics AS heter produsenten av maritim elektronikk som fortsatt holder stand i Norge på tross av et annet kostnadsnivå enn mange av konkurrentene.  Det tradisjonsrike selskapet har ingen planer om å flytte ut, men tvert om styrke satsningen her hjemme de nærmeste årene.


( 31.03.2008 )

[raw]

Kystmagasinet har besøkt denne spennende bedriften, som bare ligger noen steinkast fra Sentralbanestasjonen i Oslo. SKIPPER er fortsatt et navn som klinger velkjent for de fleste fiskere, i alle fall de som har vært noen år på havet.

 

På 70 og 80-tallet var det bare fiskeri det handlet om hos elektronikkprodusenten i Oslo. Etter først å ha prøvd å favne over nær sagt alt av elektronisk utstyr på en båt, ble driften lagt om til en spesialisering mot fiskeleting, og bare det. SKIPPER Electronics var en stund stor på ekkolodd og sonarer til mindre fiskefartøy, fra sjarknivå og opp til større skøyter.

 

Terje Lund setter sammen en fartslogg (DL850). Denne enheten måler fart gjennom vann og over bunn, og også temperaturen i vannet.


I dag er satsningen mot fiskeri redusert til å omfatte rundt 10 prosent av omsetningen. Dette har vært en bevisst endring og strategi fra bedriftens sin side, og fokus er nå rettet mot andre maritime segment, som offshorefartøy, cruise- og handelsflåten. Men SKIPPER Electronics er fortsatt en betydelig leverandør til fiskeflåten av egenproduserte ekkolodd, samt ekkolodd og mindre sonarer, i samarbeid med en japansk produsent. I følge daglig leder Tor H. Andreassen er det ikke snakk om å kutte ut fiskerisektoren. Men størrelsen på aktiviteten er nå mer i tråd med selskapets strategi og aktiviteten i fiskerisektoren.

 

Det er navigasjonsekkolodd og fartslogger for større fartøy som i dag står for det meste av omsetning og aktivitet hos SKIPPER Electronics. Alt blir produsert på huset av selskapets 25 ansatte. Egenproduksjonen av logger startet allerede i 1990, og to år senere var man i gang med produksjon av navigasjonsekkolodd. Andreassen forteller at selskapet produserer to ulike modeller navigasjonsekkolodd og både elektromagnetiske og dopplerlogger. Disse måler fartøyets fart gjennom vann og over bunn. Slike logger er påbudt på de aller fleste handelsfartøy, forteller daglig leder for SKIPPER Electronics.

 

20 prosent av verdensmarkedet
Det er litt av en posisjon selskapet har oppnådd gjennom de årene de har vært i markedet for navigasjonsekkolodd og fartslogger. Tor H. Andreassen opplyser at SKIPPER Electronics har 20 prosent av hele verdensmarkedet for disse produktene. Dette har de regnet ut fra at det nå årlig bygges nærmere 1.500 nye IMO-klasse båter i verden, og med tanke på at den Oslo-baserte leverandøren produserer og selger rundt 450 navigasjonsekkolodd i året, er det enkelt å fastslå at markedsandelen kanskje er forsiktig anslått. Bedriften har ingen planer om å slå seg til ro med dette, men tvert om øke aktiviteten og produksjonen.

 

-I fjor hadde vi en økning i omsetningen på 50 prosent, og for de siste to årene, 75 prosent. Inntjeningen har også vært god. En årsak til denne veksten er at de har hatt hovedfokus på navigasjonsekkolodd og logger med tilhørende tilleggsutstyr. SKIPPER Electronics er i dag den mest komplette leverandøren i verden på denne type utstyr, medregnet monteringsmulighetene for bunnutstyr som tilbys. Vi har monteringsløsninger for enkel og dobbeltbunnventiler, samt utstyr for bruk i farvann med mye is, sier Tor H. Andreassen, som legger til at de også har et komplett program når det gjelder logger. Han slår også fast at kvaliteten på produktene er satt i høysetet, fra design til ferdig produkt.

 

Gode utsikter
Han er selvsagt svært fornøyd med fjoråret og situasjonen for selskapet. Samtidig er utsiktene videre fremtover, veldig gode, forteller en fornøyd daglig leder. Ordreinngangen til de store verftene rundt om i verden brukes som parameter for denne fremtidstroen, og de fleste større verftene i verden har fulle ordrebøker fram mot 2012.

 

Skipper Electronics har i dag 25 ansatte, og har økt staben jevnt og trutt de siste årene. Selskapet satser friskt videre, og planen er å ansette ytterligere seks med det aller første. De første var inne på intervju allerede da Kystmagasinet var på besøk i februar. Det er også snakk om å flytte bedriften til en annen lokalitet i nær fremtid. Plassen har rett og slett blitt for liten.

 

Også Mohamed Zaman er i ferd med å montere sammen komponenter i en av Skipper Electronics sine logger.


Røtter tilbake til 1972
Skipper Electronics har røtter tilbake til 1972. Aktiviteten startet i SIMRAD systemet, hvor de importerte ekkolodd, navigasjonsutstyr og lignende, produkter som Simrad den gang selv ikke hadde i sin portefølje. Aktiviteten ble senere skilt ut i eget selskap, SIMRAD Trading, og da ble en rimeligere serie av produkter til fiskeflåten nytt forretningsområde. ”SKIPPER-line” ble produktene kalt.

 

I starten av 1980 årene ble selskapet skilt ut fra SIMRAD. Ikke lenger etter fikk selskapet nytt navn, SKIPPER Electronics AS. Den gang var mange av produktene importerte, og mye kom fra Japan. Det var lite av egenprodusert elektronikk. Den delen av virksomheten startet først i 1990, med egne logger. To år senere kom de første navigasjonsekkoloddene.

 

Det er mange komponenter som skal på plass i Skipper Electronics sine produkter, og overalt hvor vi ferdes i selskapets produksjonslokaler var det hektisk aktivitet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.