Wärtsila Norway AS seiler i medvind, med et høyt aktivitetsnivå i alle sektorer. Etter flere oppkjøp dette året, med Vik-Sandvik på Fitjar som det aller siste, er selskapet en i dag den mest komplette leverandøren til den maritime industrien, med alt fra design, motor, gir og propell til automasjon og service.  Det forteller lederen for Wärsiläs skipsserviceavdeling i Norge, Arne Mæland.


[raw]

Ved hovedavdelingen på Rubbestadneset er nylig to nye store bygg tatt i bruk. Ferdigstillelsen ble høytidelig markert med hele konsernledelsen fra Finland til stede sammen med ansatte, inviterte gjester og presse. Arne Mæland og hans avdeling kan glede seg over et nytt servicebygg på 650 kvadratmeter til 12 millioner. Her er det laget nytt verksted, med god plass til maskiner og annet utstyr. I andre enden av anlegget er det bygget en ny produksjonshall for gir, på 800 kvadratmeter og med en prislapp på ca. 14 millioner kroner. Det er i tillegg investert 45 millioner kroner i to store verktøymaskiner (dreiebenk og fres).

 

Kenneth Tjendsvoll i ferd med å få på plass en tetningsring på et stort Wärtsilä gir.


Mange nyansatte
Det er med andre ord sterk vekst og tro på fremtiden som preger konsernet. Det gjelder ikke minst aktivitetene i Norge. Wärtsilä Norway AS har i dag nærmere 1.200 ansatte. Ved Rubbestadneset har 550 sitt daglige virke, mens for det for hele Sunnhordlandsregionen er snakk om rundt 1.000 personer. Det er gjort mange nyansettelser det siste året, bare frem til sommeren rundt 150, mens ytterligere 100 nye skal ansettes før året er omme. I dagens arbeidsmarked er det en utfordring. Men Arne Mæland mener selskapet har så mange attraktive tilbud og muligheter for dem som ønsker å gjøre karriere på ulike felt, at rekrutteringen bør gå greit.

 

Skipsserviceavdelingen opplever også sterk vekst. Det er i dag 185 personer som er knyttet til dette virksomhetsområdet i Norge. 155 er lokalisert til Rubbestadneset mens 30 har sin faste arbeidsplass i Ålesund ved det nyinnkjøpte verkstedet til tidligere Maritime Service. Arne Mæland opplyser at dette er et strategisk oppkjøp og et ledd i målet om å være til stede der hvor kundene er. Sunnmøre og Møre og Romsdal er en stor maritim landsdel med høy aktivitet. Derfor er det viktig for Wärtsilä Norway AS å ha en effektiv serviceorganisasjon strategisk plassert i regionen.

 

Lederen for Wärtsilä sin skipsserviceavdeling, Arne Mæland, mener det er svært viktig å ha fokus på HMS. En skade er en for mye, mener lederen.


Bemanningen skal øke
Da Wärtsilä Norway AS kjøpte selskapet i Ålesund i mars i år var det nylig gjort betydelige investeringer i selve anlegget, og det eneste som er gjort på denne fronten etter overtakelsen, er mindre oppussinger av kontorer og andre fasiliteter. Men de nye eierne har derimot investert betydelig i verktøy for å kunne ta alle typer motorreparasjoner. Bedriften var fra før godt rustet på rør og stål. Nå skal det satses mer på den mekaniske biten.

 

Anlegget i Ålesund har også fem biler for bruk for serviceoppdrag i regionen. Meningen er å dra dit hvor kunden befinner seg. Det er derfor en svært fleksibel servicestasjon Arne Mæland og hans kollegaer er i ferd med å bygge opp. Avdelingen utfører hva som måtte være av reparasjons- og servicearbeid over vannlinjen på alle typer skip. Lederen for skipsservice tror etableringen i Ålesund blir viktig også for utenlandske fiskefartøy, spesielt de fra Island og Færøyene, som ofte er inne for å levere fisk til mottaksstasjoner og foredlingsbedrifter i området.

 

Klar strategi
I årene som kommer er det stor sannsynlighet for at Wärtsilä Norway AS kommer til å opprette flere serviceavdelinger langs kysten, som den i Ålesund. Selskapets strategi for fremtiden ligger klar, og det er å etablere seg der kunder er. Og dette med service blir et stadig viktigere område. Wärtsilä har vært gjennom en periode med et svært godt salg av motorer og fremdriftsutstyr i Norge og verden forøvrig. Og salget er fortsatt godt, noe som igjen setter store krav til et godt utbygd servicenett. Det er da også årsaken til skipsservice sin ekspansive holdning. Mæland regner med mange nyansatte i denne avdelingen i årene som kommer. Og de server ikke bare flåten som anløper norske havner, men også den norske flåten som operer ”world wide”. Selskapet har i dag 120 reisereparatører med kompetanse både på mekanisk og automasjon, som hele tiden er på oppdrag rundt om i verden.

 

Det er Rubbestadneset som er hovedavdelingen for all skipsservice i Norge, og det er her man finner de best utbygde og komplette fasilitetene. Anlegget er godt utrustet både med slipp og en stor flytedokk. Slippen har en løftekapasitet på 1.400 tonn mens dokken kan ta skip på opp til 4.500 tonn, med en total lengde på 116,5 meter og største bredde på 21,4 meter.

 

Miljøfokus
Et av områdene det har vært stor fokus på de siste årene er NOX-problematikken, og reduksjon av utslippene. Her har Wärtsilä utviklet systemer for å redusere utslippene i takt med strengere miljøkrav fra myndighetene. De har også utviklet systemer for energioptimalisering, et annet viktig område i tider med høye drivstoffpriser.

 

Internt i bedriften er HMS (helse, miljø og sikkerhet) et arbeidsfelt Arne Mæland og hans kollegaer i Wärtsilä har stor fokus på for tiden. Bedriften har en 0-skade strategi, som krever at både bedriften og de ansatte samarbeider tett for å stadig komme nærmere dette målet. Wärtsilä Norway AS har lite skader i dag, men som Mæland sier det: ”En skade er en for mye”. Og med mange kompliserte jobber i til dels trange og vanskelige arbeidsområder er hværdags-fokus på HMS særdeles viktig, noe som kommer både egen arbeidsstokk og kunder til gode.

[/raw]