Anslagene på hvor mye krill det finnes i Sørishavet varierer enormt; fra 37 millioner tonn til over 150 millioner tonn. Georg Skaret tar bilder av krillen, som sammen med andre data kan gi bedre beregninger av krillbestandens størrelse.


[raw]

Beregningene av bestanden er basert på akustiske målinger. Det vil si at lydbølger er sendt ut fra ekkolodd og sonarer, og så har man målt ekkoet som kommer tilbake.

 

­ Problemer er bare at ekkoet vil variere svært mye alt etter hvordan krillen er orientert når lydbølgene treffer den, sier Georg. Når krillen er orientert horisontalt, vil den avgi et mye større ekko enn om den står mer vertikalt.

 

– Dette betyr at estimatene vil variere enormt alt etter hvilken vinkel man regner med krillen står i når lydbølgende treffer, sier Georg.

 

Da blir det viktig å lære mer om krillens naturlige oppførsel. Dette gjøres ved å senke en plattform ned i sjøen som har påmontert et ekkolodd som ser nedover og et stereokamera som tar bilder horisontalt. Stereokameraet er to parallelle fotoapparater med 30 centimeters avstand som tar bilder samtidig. Disse bildene kan settes sammen og gi informasjon om hvor stor den avfotograferte krillen er og hvilken vinkel den har.

 

Georg går ut i fra at krillen stereokameraet ser, oppfører seg på samme måte som krillen ekkoloddet ser.

 

­ Da kan vi finne ut hvilket ekko krillen gir i dens naturlige miljø. Målet er å kunne ende opp med bedre mengdemålinger av krillen, sier han.

 

Georg hadde sin første arbeidsdag som postdoktor på Havforskningsinstituttet 1. januar i år. Den dagen tilbrakte han på flyet til Montevideo, Uruguay, for å gå ombord i ”G.O. Sars”. Ferden sørover til Sør-Georgia hvor han har begynt å samle data, har gått med til å montere utstyr.

 

– Det meste var klart, men det gjensto en del som måtte gjøres ferdig underveis, sier Georg.

 

I tillegg til å bruke plattformen som senkes ned fra båten, skal stereokameraet brukes på en annen type plattform med ekkolodd som holdes i ro i vannmassene ved hjelp av line og lodd på havbunnen. Området rundt Sør-Georgia er hovedområdet for Georgs datainnsamling, for her vet man at det er mye krill. Men han regner med å få sette stereokameraet i sjøen også senere på toktet.

 

Analysearbeidet og sammenligningen av informasjonen fra stereokamera og ekkolodd kan han først starte når han er tilbake i Bergen. Går alt etter planen, har han resultater før året er omme.

[/raw]