Mustad Longline AS har hatt stor suksess den siste tiden med sin «SuperBaiter», en ny egnemaskin som egner raskere og bedre, er mer driftssikker og som totalt sett gir større effektivitet for banklineflåten. Hele 20 slike anlegg er levert havgående linefartøy det siste halvannet året, og fortsatt gjenstår seks leveranser i 2007. Det opplyser avdelingsleder John Ragnar Larsen ved Mustad Longline AS sin avdeling i Ålesund.


[raw]

Larsen forteller at den nye høyhastighet egnemaskinen egner seks kroker i sekundet, mot fire på den foregående modellen. Konstruksjonen er i rustfritt stål, den har stillegående servomotorer, få bevegelige deler og enkel justering av agnstørrelse. Et motholdsgitter holder agnet slik at dobbelkrøking oppnås før ferdig egnet krok forlater egnemaskinen. Det er også verdt å merke seg at nyheten kan påmonteres tilleggsutstyr som linesetter og linecontroller fra Mustad.

 

Nybyggene kommer

Ingen av leveransene er til nybygg, noe det for tiden finnes lite av i denne flåtegruppen, i følge Larsen. I dag finnes det rundt 40 norske banklinefartøy igjen i Norge, mot rundt 90 for bare ni år siden. Strukturering, dårlige tider og salg av fartøy har gjort et stort innhugg i banklineflåten. Men de siste par årene har fartøygruppen opplevd gode tider, og de har tjent penger. Det har også ført til at enkelte har begynt å tenke på nybygg. Et par norske banklinefartøy er alt kontrahert, og flere vil trolig komme i tiden fremover.

 

Mustad Longline AS i Ålesund har ansvaret for alt salg av autolineanlegg og liner i Norden (utenom Island) og deler av Nord-Europa. Når det gjelder service på lineanlegg har avdelingen hele verden som marked. På Island har Mustad et eget selskap, hvor selskapet eier 40 prosent av aksjene. Dyrkorn har samme eierandel mens det lokale selskapet Sjøvelar har en andel på 10 prosent. Mustad har i alt levert rundt 40 autolineanlegg på Island.

 

Satser på sjarkflåten

Men selv om Mustad Longline AS er en verdensaktør og nærmest har monopol på store autolineanlegg i verden, så er hovedfokus for Ålesund-avdelingen rettet mot den norske, og spesielt den lokale lineflåten. Med rundt 40 autolineanlegg i drift er det nok å ta tak i. Dessuten kjører selskapet for tiden en storsatsning mot sjarkflåten med et mindre, nyutviklet autolineanlegg som passer for båter på 40 fot og oppover. Nyheten har fått navnet, Select Fish, og er et trommelbasert linefiskesystem, noe som betyr at anlegget krever mindre plass enn et tradisjonelt autolineanlegg.

 

Maskinen som er utviklet kan brukes både til monofilamentline og spunnet line. Den kan kjøres med førstnevnte opp til 2,5 millimeter tykkelse. Når det gjelder spunnet line kan det brukes opp til 5,5 millimeter tykkelse. Det gjør at maskinen kan benyttes til alle de ulike bruksstørrelsene som kystflåten er avhengig av i løpet av året. Lineryggen lagres direkte på tromler, noe som gjør anlegget svært lite plasskrevende. På det minste trommelsystemet med fire tromler går det 16.000 meter 2,5 med monofilamentline. Med en avstand på 1,67 meter mellom krokene tilsvarer det 9.500 krok. Det er ingen mulighet for at det oppstår vase på lineryggen siden linen oppbevares på trommel.

 

Store forventninger

Et innovativt element med den nyutviklede teknologien er at linerygg og forsyn kan skilles fra hverandre og lagres separat på trommel og krokog klipsmagasin. Magasinene er produsert i ekstrudert aluminium. Det gjør at vekten på magasinene blir lav og at de dermed er lette å håndtere. De er dessuten utformet må en måte som gjør at klips og krok er låst slik at det ikke oppstår forskyvning/blanding av forsyn. Ved haling foregår det ingen form for innbøting av forsyn. Når haling er slutt ser man hvor mange krok som mangler, og man kan da sette ferdige magasin rett inn i magasindelen og være klar for ny setting umiddelbart.

 

John Ragnar Larsen forteller at selskapet har store forventninger til anlegget, som opprinnelig er basert på et autolinesystem som i sin tid ble lansert av Atlantic System i Fusa. Mustad Longline AS kjøpte selskapet med ansatte og utviklet anlegget videre til den versjonen som i dag lanseres på det norske linemarkedet. Den mindre norske lineflåten er stor og mangfoldig, og Mustad ser et stort potensial for det nye autolinesystemet, som har en prislapp på rundt millionen. Responsen så langt har vært veldig stor, og resultatene fra testfiskefartøyet som kjører med et slik anlegg i dag, er veldig gode. Det nye autolinesystemet vil være klart for salg i månedsskiftet oktober/november.

 

Satser på Hake-fisket

Men det er ikke bare norske båter som har fått øynene opp for det nye autolinesystemet. Mustad Longline AS vil levere samme type anlegg til et stort antall båter i Seleiro i Spania, til bruk i det tradisjonsrike Hake-fisket. Selskapet hadde en prototyp gående der i juli, med godt resultat. Nå er det snakk om leveranser til alle fartøy i havnen som opererer på dette fiskeriet, og det er snakk om flere hundre til sammen. I Hake-fisket brukes det brisling som agn, og det er derfor ikke mulig å bruke egnemaskinen i systemet. Likevel er det snakk om store besparelser i tid og arbeid for rederne med det nye autolineanlegget.

 

Når det gjelder den tradisjonelle norske lineflåten, tror Larsen at struktureringen den siste tiden vil gjøre det mer økonomisk interessant å investere i autolinesystemer. En båt på 40 fot og oppover kan enkelt betjenes av tre personer med Select Fish installert. Alternativet i dag med stamp og manuell egning er fem personer, med de som egner i land. Daglig leder for Ålesund-avdelingen til Mustad synes tidene nå er svært spennende, og han har store forventninger til nyhetene som er lansert. Larsen er veldig overbevist om at det nye autolinesystemet vil slå an i den norske sjarkflåten.

 

Store ordrereserve

Mustad Longline AS oppleverer ellers gode tider, med en ordrereserve som knapt har vært høyere noen gang. Før ferien var den på rundt 37 millioner kroner. Det betyr også mer penger til utvikling, et området selskapet normalt bruker mye ressurser på, noe som også resulterer i stadige lanseringer av nyheter. En ny kveiler og en ny krokrenser med roterende børster hører til blant de siste nyhetene, sammen med mindre forbedringer på ulike områder av autolinesystemene.

 

Russland er et annet viktig marked for Mustad Longline AS. Landet har en stor banklineflåte både i de østre og vestre delene av Russland, og fiskeflåten får stadig bedre økonomi, noe som igjen resulterer i fornying av autolineanlegg. Mustad har i dag en stor markedsandel av både autolineanlegg og liner til den russiske flåten. Linene selges i samarbeid med Dyrkorn. Det gjelder også resten av verden. Mustad Longline AS er i dag leietaker i lineprodusenten sitt bygg i Ålesund, og det har lenge pågått et utstrakt samarbeid mellom de to selskapene.

 

[/raw]