IKM Instrutek er en del av IKM-gruppen, som er store innenfor olje og gass og som har 2.900 ansatte. Men avleggeren i Larvik har maritim fokus, og er en stor forhandler og leverandør av blant annet navigasjons- og kommunikasjonssystemer, samt alt fra enkeltstående test- og måleinstrumenter til komplette instrumentpakker.

Blant kundene finnes en rekke fiskebåtredere på Grønland, Island og Færøyene. Nå skal de satses mer mot fiskeflåten i Norge.

 

IKM Instrutek har også startet med målinger av kraft inn til motor og kraft ut fra motor med målsetning å kunne optimalisere driften av et skip. Dette er en tjeneste de har store forventninger til. Selskapet utfører også service word wide på det meste av navigasjonsog kommunikasjonssystemer til alle typer skip. IKM Instrutek har hovedkontor i Larvik med 55 ansatte, en avdeling i Stavanger med fem ansatte og to i Bergen.