Dette er Simrad sin nyeste, avanserte lavfrekvenssonar SX90. Sonaren har flere nyvinninger, blant annet en veldig smal sendestråle, som gir lengre rekkevidde og mer nøyaktig lesning av bunn, spesielt på grunt vann. SX90 er også utstyrt med hyperbolsk FM. Det gjør det lettere å filtrere bort uønskede signaler. Blant annet elimineres dopplereffekten.


[raw]

Markedssjef Thor Bærhaugen opplyser at Simrad er alene i det sivile markedet på dette med hyperbolsk FM. Dette gjør SX90 i stand til langt mer nøyaktig måling av størrelsen på fiskestimen, på en helt annen måte enn før. Instrumentet gir samme oppløsning på bildet, enten det er snakk et objekt som er 1,5 meter eller 3.000 meter unna. Nyheten gir brukeren mulighet både til å vurdere bunnens hardhet og fiskestimens faktiske størrelse, ut fra et enkelt blikk på skjermen.

 

Bærhaugen forteller at utviklingen av den nye sonaren har gått i rekordfart. Og ganske ulikt lignende instrumenter som tidligere har vært lansert, er SX90 en perfekt plattform for fremtiden. Selskapet forventer at de innen ett år kommer med nye modulbaserte oppdateringer. Og slik kan de holde det gående i mange år med lansering av nye avanserte løsninger uten at kunden trenger å bytte ut svinger eller instrument.

 

En av de som har tatt den nye sonaren i bruk, ”Haugagut”, merket raskt en av de store fordelene med instrumentet. Når fiskefartøyet lå på feltet sammen med mange andre og sonaren ble forstyrret av andre båter, var det bare å skifte frekvens, så ble bildet skarpt igjen. Brukeren kan velge mellom 11 ulike frekvenser i frekvensområdet 20-30 kHz. Nye SX90 kan bruke samme svinger som SP90, og det er bare snakk om en relativt enkel oppgradering om man ønsker å skifte til Simards nyeste modell.

 

Da Danfish ble arrangert i fjor høst var det da solgt 17 enheter av den nye sonaren til Simrad, og interessen og etterspørselen er stor. Tilbakemeldingene fra de som har tatt sonaren i bruk er svært gode, noe som gjør Bærhaugen og resten av teamet i selskapet meget optimistiske med tanke på fremtiden for sonaren. En rekke fartøy i Norge er i dag utstyrt med SX90, mens resten er solgt til båter i Peru, USA, Spania og Island. Den første prototypen ble satt om bord for utprøving på ”Vest Viking” alt i desember i fjor. Etter en prøveperiode med tett samarbeid mellom utviklere og fiskere, ble det foretatt visse justeringer for å få instrumentet helt optimalt før lansering.

 

Under fiskerimessen i Ålborg viste Simrad også frem en annen nyhet, et nytt PI Geometri system som kan vise trålens korrekte geometri. Dette er et enkelt system som selskapet tror vil sette en ny standard innen geometrimåling i tråler. Det nye PI geometri systemet måler nøyaktig avstand fra senteret på overtelna eller undertelna til dørene, det detekterer ulike sveipelengder, skeivstilling på grunn av vannstrøm og feil på spil og gjør nøyaktige avstandsmålinger ned til noen få centimeter. Nye avstandssensorer med innebygd dybdemåler i hver sensor var også blant nyhetene på Simrad-standen.

[/raw]