DEL

Det går relativt bra, er det umiddelbare svaret fra markedssjef Kirsti Gjørvad ved Scana Volda AS når vi i Kystmagasinet spør hvordan det går ved virksomheten i Volda. Men hun legger rask til ”veldig bra”.


( 02.02.2008 )

[raw]

Produksjonen går for fullt, og alle avdelinger ved Scana Volda AS er preget av hektisk aktivitet. Den svært gode situasjonen og den positive utviklingen bedriften har opplevd de siste årene forklares med strategisk bevisste valg, god aktivitet i markedet og gode produkter.

 

Sterk på Asia

Og de gode produktene er i dag høykvalitets reduksjonsgir, akslinger, vribare propeller og et høyteknologisk fjernstyringssystem, kort sagt alt som har med overføring av kraft og som gjør at motoren gir et skip fremdrift.

 

Produsenten i Volda er i dag en av de største leverandørene i Europa på dette området. Scana Volda AS er en stor aktør internasjonalt (80 % eksport), og de har opplevd spesielt kraftig vekst i det asiatiske markedet de siste årene, noe som ikke minst har sin årsak i etableringen av kontorer både i Korea, Shanghai og Singapore.

 

De har ellers agenter spredt rundt i en rekke viktige land på den maritime sektoren, som USA, Brasil, India, Tyskland og Nederland. Samarbeidet med Caterpillar med avtale om komplett leverandørpakke, har bidratt sterkt til at Scana Volda AS  nådd ut til et langt større marked. Det samme gjelder også forholdet til den koreanske motorprodusenten Hyundai, som er svært viktig for selskapet.

Scana Volda

 

Stor utbygging

Selv om Scana Volda AS lenge har hatt relativt store og moderne produksjonsfasiliteter, har den høye aktiviteten gjort at det etter hvert ble behov for større plass. En etasje har blitt lagt til kontorfløyen, mens det like øst for dagens produksjonshaller, har kommet opp en helt ny monteringshall med et grunnareal på rundt 1.400 kvadratmeter, som ble tatt i bruk i september i fjor. Bygget, i tillegg til maskiner og maskineringssenter utgjør en investering på ca. 30 millioner. Investeringen har gjort bedriften langt mer effektiv, gjennom mer moderne maskiner og bedre logistikk i hele girmonteringen. Kirsti Gjørvad forteller at det har vært sterk fokus på effektivitet de siste årene, noe som igjen har ført til større kapasitet og bedre inntjening. Også propellproduksjonen har fått nye lokaler og nytt utstyr, i tillegg til restrukturering av produksjonen. Den samlede investeringen som er gjort ved Scana Volda den siste tiden har samlet ført til 30 prosent kapasitetsøkning. -Vi har doblet omsetningen i løpet av de siste tre årene, fra ca 180 millioner til rundt 350 millioner kroner, sier en fornøyd markedssjef.

 

Satser på store enheterh

Scana Volda AS leverer gir og propellanlegg til motorer i de fleste størrelser, fra 1.000 til 20.000 kW. De har levert anlegg til motorer helt ned mot 500 kW, men det hører til sjeldenhetene. Det er i det større segmentet de ønsker å være, fra 2.000 kW og oppover. Det gjør også sitt til at bedriften ikke er særlig synlige i fiskerimarkedet, selv om det ikke er så lenge siden de leverte komplette gir- og propellanlegg til ”Frøyanes” og ”Teigenes”. Det har ikke vært bygget så mange store fiskefartøy i Norge de siste par årene, og det er de store snurperne, linefartøyene og trålerne selskapet har rettet seg inn mot. De regner fortsatt med å være en sterk aktør på dette området når nybyggingsaktiviteten tar seg opp igjen.

 

Når det gjelder det norske markedet har mye handlet om leveranser til offshorefartøy og handelsfartøy de siste årene, og bedriften prøver å holde en viss balanse mellom de to viktige markedene. Endring av fokus fra fiskeri og mindre anlegg mot disse segmentene har vært helt bevisst strategi fra Scana Volda AS sin side. Denne satsningen har også ført til den kraftige veksten på det internasjonale markedet de siste årene.

 

Tilpasningsdyktig

Kirsti Gjørvad forteller at det har vært mye fokus på driftsøkonomisering og miljø på motormarkedet de siste årene. Det har også ført til en optimalisering av bedriftens gir-løsninger, for å tilpasse anleggene til ulike driftsmodeller, som for eksempel dieselelektriske framdriftssystem. Scana Volda AS har hatt suksess med utviklingen av sine gir- og propellanlegg. På huset finnes det stor teknisk kompetanse, som gjør at ethvert fremdriftsanlegg kan skreddersys den motorløsningen hver enkelt kunde måtte bestemme seg for.

 

En del av produksjonen ved Scana Volda AS er satt ut. Girhusene blir støpt i Polen og Tjekkia mens propellbladene støpes i Spania og Italia. Akslingene kommer også grovmaskinert til Volda. Alt er designet av Scana Volda AS, og det meste blir bearbeidet videre i bedriftens maskineringshall. I Volda finnes blant annet Norges lengste dreiebenk, hvor akslinger på opp mot 23 meters lengde blir findreid og bearbeidet for tilpasning til gir og propell.

 

Satser på kvalitet

-Vi har fokus på gode samarbeidsavtaler med våre underleverandører, noe som er viktig med tanke på videre vekst. Potensialet for vekst er stort, spesielt innenfor den internasjonale handelsflåten. Vi har sterk fokus på kvalitet, og våre anlegg ligger i den øvre delen av prisskalaen. Men dette er bevisst strategi, og vi har tro på at satsning på kvalitet er det beste i det lange løp. Det sier Kirsti Gjørvad.

 

Scana Volda AS er en gammel bedrift med lange tradisjoner. Volda Mekaniske Verkstad ble etablert alt i 1913, og de var en av de første motor- og propellprodusentene i Norge. Volda motoren ble raskt anerkjent blant fiskerne langs kysten, og motorproduksjonen pågikk helt frem til slutten av 50-tallet. De var de første som utviklet et integrert firetakts motorsystem med vribare propeller. Det skjedde så tidlig som i 1914, og de største motorene som ble levert fra fabrikken var på hele 200 hk. Selskapet var også eid av en lokal bank og en rekke lokale aksjonærer frem til 1998, da selskapet ble solgt til Scana Industrier, og skiftet navn til Scana Volda AS. I dag har selskapet 140 ansatte i tillegg til 12 ansatte ved kontorene i Korea, Singapore og Shanghai.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.