Flatøy Electronics AS sitt nye bunndeteksjonssystem RoxAnn GD har vært en stor suksess. På knapt ett år har denne importøren og leverandøren av maritim elektronikk nord for Bergen levert 30 slike systemer til ulike størrelser og typer fiskefartøy.  Systemet gir brukeren fantastisk tredimensjonal gjengivelse av havbunnkonturene, samtidig som det gir informasjon om type bunn under fartøyet.


( 28.01.2009 )

[raw]

-Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra de mange fiskefartøyene vi har solgt dette bunndetektorsystemet til. En skipper på en stor linebåt uttrykte entusiastisk etter å ha prøvd systemet, at dette er det beste som har vært laget for lineflåten siden ekkoloddet kom. En sjarkfisker slo fast at han hadde fisket inn igjen investeringen i løpet av tre måneder. RoxAnn GD hadde gjort det mulig å finne nye, gode garnplasser for fiske etter breiflabb, blant annet ut fra informasjon om hvilken bunn garnlenkene bli satt på. Det forteller en godt fornøyd eier og daglig leder av Flatøy Electronics AS, Henning Flatøy.

 

Sofistikert system
RoxAnn GD ble presentert på Flatøy Electronics AS sin stand på Nor-Fishing, og det var mange nysgjerrige fiskere innom. Her fikk de presentert det som produsenten omtaler som det mest sofistikerte bunndeteksjonssystemet som er tilgjengelig for fiskeri. Kystmagasinet har i ettertid besøkt daglig leder Henning Flatøy og hans selskap, som ligger en knapp halvtimes kjøring nord for Bergen. Flatøy forteller om god respons etter messen, noe også salget viser.

 

Ca. 100.000 kroner har vist seg å være en akseptabel pris for hele pakken. Men en treffprosent på 95 prosent på deteksjon av bunn, om det er fjell, grus, sand mudder etc, føler fiskerne at de får et produkt de kan stole på. Systemet virker ned til ca. 700 meters dyp, mens det normale bruksområdet er 100-400 meter, opplyser Henning Flatøy.

 

Ypperlig for trålflåten
Roxann er et skotts selskap med hovedkontor og ni ansatte i Aberdeen. Det er disse spesialistene som prosesserer bunndeteksjonsdatane. Ved hjelp av 3D software fra Piscatus, et selskap med tilholdssted i New Zealand gis en unik presentasjon av bunnforhold. Her er det altså snakk om tett samarbeid med to selskaper som ligger nært hvert sitt ytterpunkt på kloden. Denne sammenkoblingen har gitt et system med en fantastisk fargegjengivelse av havbunnen. De fiskebåtene som så langt har gått til anskaffelse av systemet, har vært alt fra mindre sjarker til store havgående linefartøy og ringnotfartøy. Sistnevnte har satset på denne type bunndeteksjon for å unngå å rive noten. Flatøy mener systemet også må være ypperlig for trålflåten, som er kanskje de som er mest opptatt av hvilke type bunn de operer på.

 

Roxann GD kan kobles til alle typer ekkolodd, alt avhengig av hvilke dybde den enkelte ønsker å operere på, og systemet gir deg et sant bunnbilde, samtidig som det lagrer historisk informasjon. Kombinert med plotter betyr det igjen at brukeren kan lage sine egne fargekart over fiskeplassene, og hvor disse befinner seg. Roxann GD er enkel å installere og enheten er liten, kompakt og driftssikker.

 

Populære trålsonarer
Selv om mye av fokus har vært rettet mot Roxann den siste tiden, er det langt fra det eneste produktet elektronikkleverandøren på Flatøy har i sin produktportefølje. De forhandler blant annet trålsonarer fra Wesmar (Western Marine Electronics i USA), og de to siste modellene TCS 780 og TCS 380 er produkter Henning Flatøy har store forventninger til. Dette er trålsonarer som festes på overtelna på trålen. Flatøy forteller at hovedsatsningsområdet for disse produktene er eksisterende fartøy, men de har også levert sensorer til nybygg. Kolmuleflåten har vært en god kundegruppe. Møgsterfjord, Birkeland og Casador er blant fartøyene med trålsensorer fra Wesmar og Flatøy Electronics AS.

 

 

Henning Flatøy med en av de populære trålsonarene fra Wesmar.


Elektronikkleverandører leverer også vanlige sonarer fra Wesmar til mindre fartøy, spesielt kystnot. Her er det bare snakk om enstrålesonarer. Men det er også disse som gir best skilleevne på grunt vann, ifølge Henning Flatøy. Flatøy Electronics AS er også importør fra det italienske selskapet GEM Elettronica, en stor produsent av ulike typer og størrelse radar. Den norske leverandøren har satset på enheter for mindre fartøy, og det er nylig lansert en helt ny modell med touchscreen, AIS-inngang og en rekke andre funksjoner. Flatøy har store forventninger til de to nye seriene med radar, som stort sett har de samme funksjonene som storradar.

 

Fornøyd med utvikling
Flatøy Electronics AS har fiskeri som sitt hovedsatsningsområde, selv om de også har en og annen leveranse til handelsflåten, spesielt på radarsiden. Henning Flatøy er godt fornøyd med utviklingen det siste året, og han tror også på et brukbart marked i tiden som kommer, på tross av finanskrisen. Lederen etablerte sitt lille elektronikkselskap alt i 1992, og han har vært med på bølgedaler før.

 

Henning Flatøy har vært i bransjen helt siden han ble ferdig utdannet elektronikkingeniør i 1982, i ulike selskaper, og det er ikke så veldig mange i dag som kjenner bransjen like godt som han. Han kjenner også innmaten bak de fine skjermene svært godt, og mye av servicen og reparasjonene utfører han selv. Han har et godt utstyrt verksted bak salgskontorene i lokalene til den tidligere dagligvareforretningen på Flatøy.

[/raw]