Simrad har sluppet den nye sonaren SH90 med frekvens 114 kHz på markedet. Denne er en forbedring og for så vidt en videreføring av SX90. som har samme plattfrom, men som er en lavfrekvens sonar på 20 til 30 kHz. Til nå er det levert 170 SX90 sonarer. Selskapet har nærmest ristet finanskrisen av seg og kan vise til vekst under finanskrisen.


( 08.07.2010 )


[raw]

Selv om markedet er tøft, med redusert ordreinngang fra maritim sektor i fjor, satser Kongsberg Maritime AS, som er en del av konsernet Kongsberg Gruppen ASA, hardt på produktutvikling.

 

SH90 er ikke det eneste nye som lanseres i år. I februar ble ekkoloddet ES70 lansert. Den forrige modellen ES60 er var en suksess. Over 4.000 ekkolodd er solgt, og det nye ES70 har egenskapene som skal til for å selge. Det skiller mellom flere fiskearter, som for eksempel hyse og torsk. Det kan leveres med frekvensene 12, 18, 27, 38, 50, 70, 120 og 200 kHz. Det kan også leveres med software som kalkulerer biomasse og hardheten til bunnen. Hva mer som kommer av nye produkter får vi først vite når de er klar for lansering. Produksjon av sonarer og ekkolodd er en bransje hvor produsentene vokter hverandre. Å være sist med ny teknologi kan bli dyrt. Derfor røpes lite om hva det jobbes med.

 

Til tross for finanskrise og tørke i offshoresektoren leverte Kongsberg Maritime AS i fjor svært gode resultater. Omsetningen økte med cirka 600 millioner til 6,6 milliarder, og driftsoverskuddet gikk i taket fra 300 millioner til over 800 millioner.  En av årsakene til suksessen er nært samarbeid med Havforskningsinstituttet og ikke minst utvikling av sonarer og ekkolodd for vitenskapelig bruk.  I årsmeldingen for i fjor skriver Kongsberg Gruppen ASA:

 

– Kontrahering av nye fartøy var svært lav i 2009. Til tross for dette har verftene fortsatt store ordrebøker som skal leveres i 2010 og fremover. Kongsberg Maritime har også en god ordrereserve og aktiviteten forventes derfor å ligge på et høyt nivå i 2010, dog noe lavere enn i 2009.
Mot slutten av 2008 opplevde mange verft både forsinkelser og kanselleringer. For Kongsberg Maritime var antall kansellerte kontrakter forholdsvis lavt, totalt 355 mill. kroner.

 

Ulike arter – ulike frekvenser
– En del fisk er vanskelige å se hvis man ikke har en frekvens tilpasset arten. Mens sild har svømmeblære og derfor er relativt enkel å se, mangler makrell svømmeblære. Det er derfor helt ulike frekvenser som skal til for å se hva som finnes rundt fartøyet av henholdsvis makrell eller sild, forklarer Ole Bernt Gammelseter, produktsjef for sonar og ekkolodd.

 

Ideelt sett skulle alle sonarer og ekkolodd vært i stand til å sende på ulike frekvenser. Men det er ikke mulig. Svingeren som skaper lydbølgen er svært forskjellig i størrelse fra en høyfrekvens sonar til en lavfrekvens sonar. Men fremskritt gjøres hele tiden for å få til bedre analyser av det ekkoet som kommer tilbake til fartøyet når sonaren sender ut en lydpuls.

 

– Havforskningsinstituttet i Bergen, som vi samarbeider tett med, er langt fremme i både når det gjelder å kunne lese akustiske signaturer av ulike fiskearter og beregne biomasse med ekkolodd. Dette er teknologi og kunnskap som kommer fiskerne til gode i økende grad. Teknologien er også med på å fremskaffe mer sikre biomasseestimater enn et prøvefiske har kunnet gi, forklarer Gammelseter.

 

Global suksess
Simrad har hatt global suksess med mange av sine svært avanserte multistråleekkolodd. Modellen ME70, som har en svinger som jobber innefor området 70 til 120 kHz, er solgt til sju fartøyer i Spania, Korea, USA og Japan. At nettopp Japan, som selv er hjemstedet til både Furuno og Kaijio har valgt å kjøpe ME70 til bruk innen fiskeriforskning er en fjær i hatten for Simrad. Prislappen for et slikt multistråle-ekkolodd er på hele 5,5 millioner kroner.

 

For Simrad er det å få solgt fiske- og fiskeleitingsutstyr til forskningsfartøyer viktig. Det har en signaleffekt som sprer seg mot fiskere, som ønsker det beste. Det amerikanske forskningsfartøyet Oscar Dyson, som drives av National Oseanic and Atmospheric Administration, er blant annet utstyrt med følgende Simradutstyr: SM2000 multistråle-ekkolodd, ITI overvåkningssystem for trål, FS20/25 trålposisjoneringssystem, ES60 ekkolodd med frekvensene 50 og 200 kHz og EK60 multifrekvens ekkolodd med frekvensene 18, 38, 120 og 200 kHz.

 

“Hokko-Maru” opereres av Japans “Fisheries Agency”, og er i hovedsak i bruk til forskningsoppgaver relatert til marine ressurser og miljø. De viktigste operative områdene er langs Japans kystlinje, men fartøyet foretar også havgåene tokt til for eksempel det nordlige Stillehavet, Japanhavet eller Okhotsk havet. Fartøyet er blant annet utstyrt med EK60 vitenskapelig ekkolodd med frekvenser fra 18 til 400 kHz, SP70 sonarsystem og FS 20/25 trålposisjoneringssystem.

 

“RV Celtic Explorer” tilhører Marine Institute, Irlands nasjonale havforskningsorganisasjon. Fartøyets oppgaver inkluderer blant annet gjennomføringen av “National Seabed Survey” samt en rekke aktiviteter relatert til fiskeriforskning.  Fartøyet er blant annet utstyrt med EK 60 vitenskapelig ekkolodd med frekvenser fra 18 til 400 kHz, SP 70 sonar, Topas PS18 parametrisk “sub bottom profiler”, EM 1002 95 kHz Multistråle hydrografisk ekkolodd, EA 600 enkeltstråle hydrografisk ekkolodd, EN 250 navigasjon ekkolodd og Seapath 200 sensorsystem for posisjon, tid og kurs.
Fartøyer som de som er nevnt ovenfor representerer ikke bare store ordrer målt i penger, men enda større verdier innenfor teknologiutvikling og oppbygging av Simrad som varemerke.

 

Fremmer merkenavnet
– Det er ikke så sikkert at vi tjener så mye på sonarer og ekkolodd till vitenskapelig bruk. Men de er svært viktige for utviklingen av tekologi som kan komme fiskerne til gode, sier Gammelseter. Han viser oss skjermbilder som viser hvordan moderne sonarteknologi kan gi både forskere og fiskere bedre kunnskap om hvordan fisk oppfører seg. Mens silden klumper seg om dagen til tette stimer, sprer den seg ut i slør om natten.

 

Fiskere og forskere har vansker med å bli enige om størrelsen på tobisbestandene. Fiskerne baserer sin kunnskap på fangstene de tar, mens forskerne i stadig større grad baserer sin kunnskap på akustiske målinger. Om dagen er tobisen vanskelig å skille fra bunnen. Ofte ligger den delvis nedgravd. Om natten danser den nærmest opp mot havflaten i stimer som ser ut som søyler på sonarene. Ved hjelp av tredimensjonale ekkogrammer kan stimene sin biomasse estimeres. Ettersom forskerne får bedre og bedre ekkogrammer, software for å lese disse og erfaring, vil biomasseanslagene stadig bli bedre.

 

– Det er flere fiskeslag som har vært krevende å utvikle de rette frekvensene for. Hestmakrellen er en av artene. Om dagen søker den helt ned på bunnen og blir så godt som usynlig. Men med den lavfrekvente sonaren SX90, som har 11 valgbare frekvenser fra 20 til 30 kHz, har det blitt mulig. Denne sonaren brukes blant annet om bord på tunfiskbåter, og til søk etter makrell og sild. Den kan ”se” fisk på avstander helt opp til 4.500 meter. Det finnes mulighet til å utvide til hele 6.000 og 8.000 meter. Siden sonaren sender ut sine stråler i en 360 graders sirkel betyr det at en SX90 utvidet til 8.000 meters rekkevidde, kan spore fisk i et område på 200 kvadratkilometer.

 

Når sild om dagen står tett kan det være vanskelig å bestemme størrelsen på silda. Dette er lettere når silda om natten står mer spredt. Like viktig som å bestemme størrelsen på silda er det å sørge for at nota kastes på korrekt sted i forhold til en stim. Står silda tett er det raskt gjort å få for mye sild. En sprengt not er et dyrt uhell. Å slippe fisk når den har blitt trengt er heller ikke lov.

 

Historien om Simrad

Simrad ble etablert for mer enn 60 år siden. Selskapet vokst til å bli ett av verdens mest kjente merkevarer for profesjonelt elektronisk fiskeletingsutstyr.
Simrad er basert i Horten med hovedkontorer i Spania og USA. Selskapet er en del av Kongsberg Maritimes “Subsea” divisjon, og de produserer avanserte sonarer, ekkolodd og fangstkontroll- systemer for verdens fiskeflåte.
Simrad er også verdens ledende produsent av vitenskapelige instrumenter for fiskeriforskning. Enkeltstråle og flerstråle ekkolodd og sonarer brukes på forskningsfartøy over hele verden.

 

Historien om Simrad begynner i 1947. Da startet Willy Simonsen opp et selskap for å produsere radiotelefoner for fiskeflåten. Med finansiell støtte fra Johan Mustad ble “Simonsen Radio A/S” etablert i Oslo 31. desember 1946.
Simonsen jobbet med ny våpenteknologi i England under 2. verdenskrig. Radiokommunikasjon, radar og sonar var alle viktige forskningsoppgaver under krigen.

 

Siden han hovedsaklig jobbet med utvikling av radio- og sambandsutstyr, og ønsket han å starte et selskap hvor den nye teknologien kunne tilbys den raskt voksende norske fiskeflåten.

 

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) ble også etablert i 1946. Denne organisasjonens viktigste oppgave var å modernisere det norske forsvaret ved å ta i bruk ny teknologi, og flere av ingeniørene og forskerne med verdifull krigserfaring fra England ble rekruttert.

 

Blant de første prosjektene som FFI gjennomførte var utviklingen av ekkolodd og sonar. En av forutsetningene i prosjektet var at et norsk selskap skulle overta teknologien, utvikle den videre, og tilby den til det sivile markedet. Simonsen Radio A/S ble valgt til å gjøre dette, og det første ekkoloddet for kommersielt fiske ble solgt i 1950.

 

I dag er Simrad et merkenavn for Kongsberg Maritime AS, et datterselskap kontrollert at det børsnoterte delvis statskontrollerte selskapet, Kongsberg Gruppen ASA.

[/raw]