DEL

Meydam Egersund AS har merket endringene i fiskeflåten, med stadig færre og større enheter. Utstyrs- og redskapsprodusenten har tilpasset seg de nye tidene, og erstattet nedgangen på enkelte områder på flåtesiden med nye produkter, rettet mot industrisiden i fiskerinæringen. Komplette losse- og transportsystemer for fisk er et av de nyeste satsningsområdene.


( 20.06.2008 )

[raw]

Egersund-selskapet har hatt stor suksess med sine nye lossesystemer, som blant annet inkluderer fiskepumper, lamellpumper avsilingsmoduler og kraner. Markedsdirektør Lasse Damgaard forteller til Kystmagasinet at de har levert losse- og transportsystemer til samtlige sildoljefabrikken i Danmark. Meydam Egersund AS har også fått et godt fotfeste med sine systemer i Sør-Amerika innenfor sildoljeproduksjon.

 

Damgaard omtaler losse- og transportsystemet som unikt. Det har stor kapasitet, er svært miljøvennlig når det gjelder rengjøring, og det kompakte systemet er laget i rustfritt stål. Direktøren kan fortelle at selskapet har flere ulike modeller og systemer innenfor lossing og transport av fisk, og han ser optimistisk på fremtidens salg for produktene. Dette er noe Meydam Egersund AS kommer til å satse sterkt på fremtiden, og de regner hele verden som marked for systemene. Lasse Damgaard opplyser at han også har merket en gryende interesse også i Norge for disse produktene. Selskapet har utviklet lossesystemene selv, men de er likevel bygget på kjente prinsipper.

 

Men selv om det satses sterkt på losse- og transportsystemer har ikke selskapet glemt sine kjerneprodukter, som er fiskepumper, ulike størrelser og typer kraner og dekksutstyr til fiskefartøy. De leverer blant annet notleggerkraner til båter i alle størrelser.  Meydam sine garnhalere og garngreiere er andre kjente produkter blant fiskerne, og det er solgt flere tusen av disse opp gjennom årene, de fleste til den norske sjark- og kystflåten. Noe har også gått utenlands. En stor fordel med produktene er at de blir produsert i rustfritt stål. De er også hydraulisk drevet. Garngreieren kan imidlertid leveres med elektrisk motor for bruk på land.

 

Meydam Egersund AS har egne produksjonslokaler, verksted og lager på Eigerøy-siden av havnebassenget i Egersund. Her har de rikelig med plass i det som tidligere var en sildoljefabrikk. Lasse Damgaard forteller at de får laget en stor del av produktene hos underleverandører, men at de også lager noe selv. All service og reparasjoner foregår ved avdelingen på Eigerøy. Der er det også tilkomst fra sjø med stor kaiplass. Fire ansatte har sitt daglige virke på verkstedsområdet.

 

Meydam Gruppen har i dag totalt 35 ansatte, og består av tre virksomheter, Meydam Egersund, Meydam Svolvær og Meydam Australia. Hovedkontoret i Egersund står for hovedtyngden av gruppens produksortiment, fra garn- og lineutstyr til komplette losseanlegg. Avdelingen i Svolvær tilbyr tjenester innen not, notlin og tauverk. Fra bøteriet sentralt i byen tilbyr avdelingen lagring og liking av nøter, snurrevadtau, reparasjon og vedlikehold av nøter og produksjon av nye nøter. Avdelingen i Australia tilbyr stort sett det samme, i tillegg til tunfisknøter og bur for tunfiskoppdrett. Begge avdelinger har ellers det øvrige produktsortimentet til gruppen.

 

Meydam er også inne med leveranser til oljesektoren, blant annet kraner. Et annet produkt er slangeklemmer i rustfritt stål, som har blitt et populært nisjeprodukt for selskapet.De er også en betydelig leverandør av notlin, oppdrettsposer og nøter, med produksjon av nøter for sild, makrell, lodde og blåkveite.  Meydam Egersund har et avansert dataprogram for design av nøter, og i følge Lasse Damgaard er selskapet nøters av topp design og fisker godt. De produserer også notflå, både med og uten reflektor. Dette produktet er kjent for å ha lang levetid og for å tåle tøff behandling.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.