Radio Holland Gruppen øker nå sin aktivitet og tilstedeværelse i Norge ved å etablere et nytt kontor i Bergen. Etterspørselen etter service i Bergens-området har økt gradvis de senere årene og selskapet har derfor besluttet at det var riktig å etablere en permanent tilstedeværelse ved å åpne et eget avdelingskontor.


( 03.03.2008 )


[raw]

Radio Holland er fra tidligere etablert i Norge ved sitt datterselskap, Radio Holland Norway, som har drevet i Oslo siden 1972. På grunn av den økte aktiviteten på Vestlandet, i tillegg til at flere av de største rederiene er etablert der, er det derfor en naturlig utvikling som nå finner sted.

 

-Vi mener at vi kan yte våre kunder i Bergen en raskere og bedre service ved å være tilstede lokalt, sier daglig leder Stig Nesle. Radio Hollands kontor i Bergen vil være bemannet med både en service- og en salgsstab.

 

Radio Holland Norway er særlig kjent i Norge som norsk distributør for Thrane & Thrane, produsent av SAILOR maritime kommunikasjonsprodukter samt flere satellittkommunikasjonsprodukter for det landmobile markedet. I tillegg er Radio Holland Norway norsk distributør av radio- og TV-antenner fra NAVAL Electronics, CCTV-systemer fra ORLACO, S-VDR/VDR fra Danelec Marine samt navigasjons-produkter fra KELVIN HUGHES.

 

Radio Holland Norway er en del av Radio Holland Gruppen, et av de ledende systemhus med spesialisering innen fremtidsrettede, effektive og funksjonelle løsninger innen satellitt- og radiokommunikasjon, automasjon, overvåkning og navigasjonssystemer. Andre aktiviteter inkluderer skipsbaserte datanettverk og abonnement for satellittkommunikasjon. Radio Holland Gruppen har en fremtredende posisjon i service og ettersalgs-markedet på grunn av sitt globale servicenettverk. Siden mai 2006 har Radio Holland Gruppen vært en del av Imtech N.V, en anerkjent internasjonal teknisk tjenesteyter innen områdene informasjons- & kommunikasjons- teknologi, samt elektrisk & mekanisk engineering. Hovedkontoret til Radio Holland Gruppen er i Rotterdam, Nederland. Selskapet har et nettverk av 55 kontorer langs alle viktige shippingruter. Service utføres raskt og effektivt der kundens skip befinner seg, og når kunden ønsker det. For ytterligere informasjon:  
www.radiohollandgroup.com

[/raw]