DEL

Raytheon Anschütz introduserer nå nye funksjoner på sitt Standard 22 gyrokompass. De viktigste forbedringene er uavhengig elektrisk transmisjonssystem fra magnetkompass og individuell fartsfeilkorrigering. Med færre muligheter for feil og økt fleksibilitet er verdens mest solgte gyrokompass blitt et enda bedre produkt. Med introduksjonen av disse nye egenskapene forventer Raytheon Anschütz en ytterligere styrking av sin posisjon som markedsleder for gyrokompasser.


( 08.03.2010 )

[raw]

-Med disse nye funksjonene sikrer vi at Standard 22 passer perfekt inn i nye applikasjoner og også oppfyller framtidige krav. Sikkerheten til kompasset og integrerte systemer har økt betydelig. Med hensyn til nye miljøkrav er det også viktig å påpeke at Anschütz gyrokompasser ikke inneholder kvikksølv, sier Olav Denker, produktsjef for
Gyrokompass.

 

Standard 22 gyrokompass har nå en innstilling for individuell fartsfeilkorrigering, som er spesielt viktig for DP-klasse fartøy. I tillegg til standard manuell og automatisk innstilling for fartsfeilkorrigering, blir det nå mulig å legge informasjon om fart og breddegrad direkte inn på hver Standard 22 sensor.

 

I et dobbelt eller trippelt gyrokompassystem kan man derfor benytte fart og breddegrad fra mer enn én log/GPS-sensor for fartsfeilkorrigering samtidig. Fordelen med dette er at hvis man har en hastighets- eller breddegradsfeil er det bare én enkelt standard 22 som berøres. Kursdata fra DP-systemet vil være i stand til å oppdage en kursfeil forårsaket av feil hastighet og posisjonsdata på et tidlig stadium. Denne nye funksjonen på gyrokompasset tillater dermed at fartøyet kan opprettholde DP-status. Den ekstra bearbeidingen av informasjon vedrørende fart og breddegrad er et viktig bidrag til økt redundans, sikkerhet og tidlig dataverifisering.

 

I tillegg vil Standard 22 nå bli levert med en ny distribusjonsenhet som har et fullstendig uavhengig transmisjonssystem fra magnetkompasset (TMC). Ved en feil i gyrokompasset eller distribusjonsenheten, som gjør at kurssignalet ikke kan sendes ut til de tilkoblede brukerne, vil styrerepeateren automatisk bli valgt over til TMC systemet.

 

Enkelte flaggstater krever ikke lenger optisk overføring fra magnetkompasset til hovedstyreplass på broen. Uavhengig TMC system vil da ikke lenger være nødvendig siden det vil følge med som en standard del av gyrokompassets distribusjonsenhet. Systemet sparer således kostnader for verftet.

 

Siden lansering i markedet har Raytheon Anschütz solgt mer enn 7700 Standard 22 gyrokompasser, hvorav ca. 1200 har vært levert av Syberg AS i Norge. Standard 22 er det mest benyttede gyrokompasset som er i bruk i dag i Norge og er svært populært innen det avanserte norske offshore shippingmarkedet. I 2003 ble den første standard 22 installert om bord i “Bourbon Jade” på Aker Langsten verft i Tomrefjord. I 2008, mindre enn fem år senere leverte Syberg AS og Raytheon Anschütz gyro nummer 5000 til Maersk Supply Service på deres nybygg “Maersk Topper” ved Aker Brattvåg skipsverft.

 

I løpet av denne tiden har Standard 22 vist sin yteevne og pålitelighet særlig i det harde offshore- og deep sea-miljøet. Dens pålitelige drift er støttet opp med sterk og kompetent støtte fra det norske selskapet Syberg AS og deres nettverk av 20 lokale forhandlere langs norske kysten.

 

Det kan nevnes at Raytheon Anschütz GmbH er et datterselskap av Raytheon (USA) og tilhører Integrated Defense Systems Division. Raytheon Anschütz ble grunnlagt som Anschütz & Co i 1905 i Kiel, ett år etter Dr. Hermann Anschütz-Kaempfe oppfant verdens første gyrokompass. I dag har selskapet 500 ansatte og har installasjoner innen navigasjonssystemer om bord på mer enn 25.000 skip over hele verden. Produktspekteret dekker gyrokompass, autopilot og styresystemer, radar, ECDIS og komplette integrerte brosystemer.

 

Syberg AS ble etablert på 50-tallet, og er i dag en av Norges ledende selskaper innen salg og service av navigasjonsutstyr. Selskapet representerer blant annet Raytheon Anschütz GmbH i Norge og Sverige. Syberg AS fokuserer på høy kvalitet på alle nivåer, og har 25 forhandlere i Norge og Sverige.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.