Ikke bare skyting av seismikk, men lyd fra fiskeflåten kan ha effekt på fisk og annet liv i havet. Likeså kan støy eksempelvis fra offshore fartøy påvirke kommunikasjon mellom oljeplattformers havbunns installasjoner. DNV lanserer derfor en frivillig standard som gjør det mulig for skipsredere og verft å bygge båter som genererer minimalt med støy.


[raw]

Lyd ledes svært lett i vann. Eksempler på kilder for støy i sjø fra ordinært fiske og skipstrafikk er mange. De mest relevante er propeller, fremdriftsmaskineri, hjelpemotorer, gir, akslinger, vannfriksjon mot skrog, hydraulikk, ventilasjon, eksos og pumper. Også støyen som skipet selv lager – kan ha negativ virkning og begrense bruken av skipets egne instrumenter.

 

Ved å fokusere på de elementer som genererer støy, kan endringer ved eksisterende skip og ved bygging av fremtidige skip gjennomføres. Resultatet blir fartøy som genererer mindre støy, og som dermed forårsaker mindre forstyrrelser for så vel livet i havet, oljeindustriens installasjoner eller fartøyets egne instrumenter.

 

Einar Brubakk, sjefsingeniør og leder for DNV’s avdeling for støy og vibrasjoner sier at DNV har utviklet metoder for å begrense støy i sjø fra båter i fri fart og båter som eksempelvis sleper trål. Noe av det viktigste med disse beregningsmetodene er at de kan sette oss bedre i stand til å konstruere eksempelvis fiskefartøy som forårsaker mindre støy i sjø enn hva eksisterende fartøy gjør, slår han fast.

 

Det Norske Veritas (DNV) har lang erfaring og høy kompetanse på kalkulasjon og måling av vibrasjoner og støy. Disse målemetoder for støy til sjø kan anvendes for fartøy i aktivt fiske så vel som for nybygg og design.

 

-Skipsbyggere og designere kan nyte godt av nødvendige støyreduserende tiltak. Tiltak må dog følges opp av kontroll og prøver under bygging. Teori er en ting, men det er den praktiske virkelighet som teller til syvende og sist. Det er gjerne detaljer som avgjør, sier Brubakk.

[/raw]