Kystmagasinet 6.14: Simrad har lansert et nytt smart verktøy for den pelagiske flåten, i form av en høyfrekvent bredbåndsonar der senderen plasseres utenfor skutesiden, slik at man bedre kan følge med i fiskestimens bevegelser under snurping av nota.


( 23.10.2014 )


Siden det ikke er snakk om noe tradisjonelt bunnutstyr kommer man langt tettere på noten og stimen, og man får et svært godt bilde av hva som skjer med fangsten.

 

I følge produktsjefen for sonar i Simrad, Ole Bernt Gammelsæter, er SN90 en helt ny notsonar, som fortsatt er på utviklingsstadiet men som nå er på uttesting om bord i Eros, Kings Bay og Asbjørn Selsbane. Dette er et nyttig instrument om man er usikker på hvor mye fisk det er i stimen/nota, hvilken art det er snakk om og om den er av en størrelse som gjør det verdt å sette i gang med kasting eller trenging. Simrad SN90 er både en sonar og sidesendende ekkolodd i ett og samme instrument, som operer i frekvensområdet 70-120 kHz.

 

Gammelsæter forteller at nyheten opprinnelig ble utviklet for bruk i tunfisket, der det haster med å evaluere stimen som er fanget. For ringnotflåten gjelder ofte det samme, og det er derfor produsenten også satser på tilpasning til denne fartøygruppen. SN 90 sender en sektor puls horisontalt og en høyfrekvent inspeksjonsstråle mot fisken. Kombinasjonen av disse gir et meget høyoppløselig og godt bilde på hva som befinner seg inne i nota. Instrumentets stråler har en horisontal dekning på maksimum 160 grader. Strålen kan tiltes fra 0-90 grader, og man har også mulighet til split-stråle (5×5 grader), som kan brukes for mer detaljert studie av blant annet fiskens oppførsel og biomasse.

 

Simrad SN90 gir brukerne også mulighet til å bevege seg langs fiskestimen før kasting for å observere, uten å måtte passere direkte over den. Dette blir nærmest som å bruke et horisontal montert ekkolodd, bare at denne nyheten gir langt større nøyaktighet. Dessuten følger det med en tilpasset programvare som gir presentasjon i riktig format. Alt i alt gir SN90 brukeren mulighet til å studere en stim av makrell, sild eller andre arter mye mer nøyaktig, både når det gjelder art, størrelse på fisken og på volumet av stimen, noe som reduserer sjansen for et bomkast.