Kystmagasinet 9.14: De fleste er kjent med norske merkenavn innen fiskerielektronikk som Scanmar, Scantrol og Simrad. Verdens største selskap innen navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, og til dels fiskeletingsutstyr er Egersundseselskapet Navico. Selskapet besitter flere av verdens mest kjente varemerker.


( 05.01.2015 )


Det er lenge siden norske fiskere speidet etter makrell- og sildestimer. De fleste har lagt vekk sjøkart og passere. Fiskefartøyer er fulle av det moderne data- og elektronikkteknologi. En fisker vet hvor han er, uavhengig av blink fra fyr. Han vet hvor dypt det er under og foran båten, og han ser fisken på lang avstand i opprørt hav.

 

Det er ikke behov for å kalle opp en kystradiostasjon for å snakke med de hjemme. Gamle morsomheter om landligge og festligheter mens kona tror mannen sliter på havet, er ikke lengre mulig. Er det ikke kontakt å få på radio eller mobil, så tas satellitteknologi i bruk.

Elektronikk 1

Både store og mindre moderne fiskefartøyer er fulle av elektronisk utstyr. Svært mye av utstyret er produsert i Norge eller av norskkontrollert selskap.

 

På land sitter myndigheter og følger båtene på AIS. Ikke bare myndighetene, men også familie og andre med ønske om å vite hvor båten befinner seg. Etter som prisen på elektronikk faller, blir teknologien tilgjengelig til en fornuftig pris for stadig mindre fartøyer. Teknologisk utvikling har endret livet til fiskerne.

 

Marin elektronikk omsettes for milliarder. Behovene er ulike fra fartøygruppe til fartøygruppe. En sjarkeier velger ofte utstyr fra samme leverandør som en eier av en fritidsbåt. Store fiskefartøyer er gjerne utstyrt med samme utstyr som moderne forskningsfartøyer og til dels militære fartøyer.

Elektronikk 2

En tysk undersøkelse anslår at seks prosent av kostnaden av å bygge et handelsskip er investeringer i elektronikk for navigasjon og kommunikasjon. Tallet er nok enda høyere for en fiskebåt.

 

Valg av leverandør

Valg av leverandør er ofte påvirket av tradisjon og erfaring. For en journalist er det farlig å si at en leverandør eller et merke er bedre enn et annet. Når fiskebåtrederen skal bestemme seg for om valget skal falle på sonar fra Furuno eller Simrad, legges tidligere egen erfaring og andres erfaringer til grunn. Pris er viktig, men ikke alltid avgjørende.

 

For store leverandører som Furuno er det viktig å tilby pris på så komplette pakker som mulig når et skip bygges. Bredden i produktene er en styrke. Simrad har et mye smalere produktutvalg, men blir ansett som de beste på akustiske instrumenter som ekkolodd og sonar. Hvor mye bedre vil det sikkert strides om. Mye er avhengig av fartøyets størrelse, redskapstype, fiskeområde og arter det fiskes etter. Skal det være attraktivt for utleie til forskningsoppdrag hjelper det nok å ha de beste sonarene fra Simrad. Om det blir mer fisk og større lønnsomhet enn om fartøyet var utstyrt med sonarer eller ekkolodd fra Furuno, Koden, Kaijo Denki eller en annen leverandør er en annen sak.

Elektronikk 4

Visuell kontakt med omgivelsene er viktig, ikke minst med hensyn til sikkerhet. Men selv i stummende mørke seiler moderne fartøyer trygt, og fisken kan ikke skjule seg for fartøyets elektroniske «øyne».

 

Mange om beinet

Det er over 80 produsenter av sonarer beregnet for marin bruk. Men langt fra alle kan brukes til fiske. Noen har frekvenser beregnet på kartlegging av bunn, andre er spesialbygget for installasjon i ubåter. Noen som for eksempel Hummingbird og Garmin leverer i første rekke rimelige produkter til fritidsfartøyer og mindre fiskebåter, mens en del produsenter lager analoge versjoner som blant annet er populære om bord i seilbåter. Sonarene som brukes om bord på større norske fiskefartøyer er blant de mest avanserte.

 

VHF-radioen er fortsatt i bruk, og vil nok være det i uoverskuelig fremtid. VHF-radioene blir stadig mindre, og mye av den informasjonen som ble formidlet via VHF går i dag via andre elektroniske kanaler. Det finnes et stort antall produsenter rundt om i verden. Men bare noen få er tilgjengelig i det norske markedet. Det samme gjelder for radar. Det er et stort antall produsenter, hvorav noen har satset på Norge.

 

Skal vi sammenligne det største norske selskapet med ett av de større utenlandske er det naturlig å se på japanske Furuno og norske Navico. Begge har produkter med lang historie, og produkter som har konkurrert med hverandre i en rekke markeder siden rett etter den andre verdenskrig.

Elektronikk 5

Japanske Furuno er antakelig produsenten med bredest produktspekter. Derfor sikrer de seg ofte komplette pakker med utstyr for fiskeleiting og navigasjon til større fiskerfartøyer.

 

Furuno leverer det meste

Furuno ble grunnlagt som Furuno Electric Shokai i Nagasaki i Japan i 1938. I 1948 startet de produksjon og salg av det som regnes som den første kommersielle ekkoloddet for fiskeleting. Det forhindret likevel ikke norske Simrad fra å raskt bli verdensledende på det som i begynnelsen ble kalt for asdic (Allied Submarine Detection Investigation Committee). Det spesielle navnet viser til navnet på en militær komite som arbeidet med utvikling av akustiske instrumenter som kunne lokalisere ubåter. En moderne sonar (Sound Navigation and Ranging) er atskillig mer avansert, men i prinsippet samme instrument.

 

I 1952 utvidet Furuno produktspekteret til å omfatte radioutstyr til fiskefartøyer, og helt på slutten av femtitallet utviklet de radar for bruk om bord på skip. Siden fulgte utvikling av en rekke andre elektroniske apparater, både for marin bruk, luftfart og andre bruksområder.

 

I 1974 etablerte Furuno selskapet Furuno Norge. Hvor viktig Norge ble sett på i fiskerisammenheng illustreres ved at selskapet først i 1978 etablerte seg i USA og året etter i Storbritannia. I dag er Furuno kanskje den mest komplette leverandør av fiskeletings-, navigasjons-, og kommunikasjonsutstyr for større fiskefartøyer.

Elektronikk 6

Simrad sine svært avanserte sonarer finnes om bord på både fiskefartøyer og forskningsskip. Simradnavnet brukes i dag av to produsenter etter at deler av Simrads opprinnelige produktportefølje ble solgt til Navico.

 

Navico størst i verden

Navico er et ungt selskap med rettigheter til mange kjente eldre navn. Navnet ble etablert i 1985. Men det var først da merkene Simrad Yachting og Lowrance Electronics ble slått sammen i 2006, og Simrad splittet i to, at Navico ble navn til et stort selskap.

 

Selskapet har i dag mange kjente merkenavn under sin paraply. Blant annet merker som Robertson, Simonsen Radio, Simrad og Shipmate. Simrad og Simonsen Radio er to merkevarenavn som henger nøye sammen. Willy Simonsen, motstandsmann og en av pionerene innen utvikling av tele- og radioteknologi i Norge, arbeidet fra 1939 til 1941 som forsker ved Christian Michelsens Institutt i Bergen. I 1941 ble han arrestert av Gestapo, men ble reddet i en militær aksjon da han ble lagt inn på Ullevål sykehus, innpodet med dysenteribakterier for å simulere sykdom. Han dro deretter til England hvor han blant annet konstruerte en radio spesielt til bruk for motstandsbevegelsen.

Elektronikk 7

Mindre fiskefartøyer velger ofte en del utstyr i samme klasse som større fritidsfartøyer. Den svenske linebåten Bris har en radar av merke Koden og en av Raytheon. På litt større fartøyer er Furuno et svært vanlig valg.

 

I 1946 etablerte han selskapet Simrad (Simonsen Radio AS). Selskapet produserte først radiotelefoner til fiskeflåten. Selskapet ble senere kjøpt opp av Kongsberg Maritime, som er en del av Kongsberg Gruppen ASA. I 1970 etablerte han selskapet Simonsen Telecom som produserte mobiltelefoner. Navico overtok siden en del av produktene til Simrad. Derfor finnes det i dag to produsenter av merkenavnet Simrad.

 

Merkenavnet Robertson ble etablert av eigersunderen Thorleif Robertson i 1946. Han var også en av de første til å utvikle autopiloter. Selskapets produkter omfattet etter hvert både navigasjonsutstyr og kommunikasjonsutstyr. I 1951 ble de tre første autopilotene levert til tre fiskefartøyer hjemmehørende i Egersund.

Elektronikk 8

Svært mange danske fartøyer er utstyrt med Shipmate VHF-radio. Dette merket er nå eid av Navico.

 

Dansk merke i norsk eie

Shipmate er opprinnelig et dansk merkenavn. Selskapet med samme navn ble etablert av danskene Erik Rauff og Erik Sørensen. De utviklet og solgte VHF-radioer, GPSer og elektroniske kartlesere. I 1994 ble selskapet en del av Simrad.

 

Navico ble etablert i Storbritannia i 1985. De solgte elektronikk og autopiloter til mindre seilbåter. Senere ble produktspekteret utvidet til VHF-radioer, og siden annet utstyr for radiokommunikasjon. I 1998 ble selskapet kjøpt av Simrad. I 2005 ble Simrad splittet i to. Kongsberg Maritime behold produksjon av elektronikk spesielt utviklet for kommersielle fiskefartøyer, mens andre produkter ble lagt inn under selskapet Navico, som fikk Nordic Private Investment Company Altor som eier.

 

I dag leverer Navico utstyr til de fleste typer fartøyer, fra små fritidsbåter til store handelsskip. Kongsberg Maritime er fortsatt med på eiersiden med litt under åtte prosent i Navico, som har sitt holdingselskap i Egersund. I tillegg til nevnte merkenavn er selskapet eier av Northstar, Eagle, Navman, Lowrance og flere andre.